Is al het positieve aanleiding voor gemeente om geheimhouding nu wel op te heffen?

Vorige week is er een schikkingsvoorstel aan de gemeente gedaan door Zeilcentrum Henk van Gent. Een voorstel waarin de plannen van de beoogde opvolger van Van Gent, de stichting Community Saling een belangrijke rol spelen.
Er is een meerderheid in de gemeenteraad voor de plannen van Community Sailing (SP, Leefbaar en PvdA)

Er is met het indienen van het schikkingsvoorstel een moment aangebroken waarop Van Gent de gemeente wederom vraagt de geheimhouding op te heffen. Een keuze die Van Gent een eerlijke kans geeft in het Hoger Beroep van de ontruimingsprocedure op 22 oktober a.s.

De gemeente blijft dezelfde onwaarheden verkondigen en probeert de waarheid door een beroep op de geheimhoudingsplicht van de mediation niet aan het licht te laten komen.
Dit college heeft nu de kans het beleid van voormalig wethouder Karakus te doorbreken en af te zien van stagnatie door te kiezen voor een goed afgewogen beleid met een faire uitwisseling van reële en relevante argumenten.

Bizar is dat de gemeente zich tot nu toe achter de geheimhouding van de mediation blijft verschuilen. Dat terwijl Karakus al na drie maanden mediation een deelakkoord wereldkundig maakte.
Hij vertelde echter het halve verhaal: ‘De bodemsanering kan gestart worden’. De complementaire helft van dit deelakkoord dat op 25 februari 2011 is bereikt, o.a. een huurovereenkomst voor 25 jaar, vermeldde Karakus niet.
Het werd nog gekker.
Karakus krabbelde terug en verbood Van Gent zelfs er iets over naar buiten te brengen: de huurovereenkomst voor 25 jaar zou onder de geheimhouding van de mediation vallen. Zelf heeft de gemeente dit online openbaar gemaakt. Ook Van Gent heeft de huurovereenkomst openbaar gemaakt. Karakus trok zich van de overeenkomst niets van aan; een schande voor de daardoor onbetrouwbare gemeente.

Ook al staat de huurovereenkomst voor Van Gent door de schriftelijke bevestiging vast; de gemeente torpedeert dat de huurovereenkomst aan de Rechter wordt overlegd, nog steeds met een beroep op het mediation geheim.
De gemeente ziet de overeenkomst van 25 februari 2011 ten onrechte nog steeds als een mediation geheim. Daardoor is inbreng van de huurovereenkomst in de ontruimingsprocedure niet mogelijk. Hierdoor wordt de rechtsgang belemmerd en het is unfair om misbruik te maken van de geheimhouding die hier niet voor bedoeld is. De huurovereenkomst betekent dat ontruiming onmogelijk is. De vraag is of de gemeente, die op valse gronden door Karakus de ontruimingsprocedure is ingezogen, hier mee door wil gaan of niet. Community Sailing komt met een goed alternatief en een afdoende oplossing. Een alternatief op basis van de op 25 februari 2011 overeengekomen en uit-onderhandelde huurovereenkomst voor 25 jaar.

Van Gent is het nog steeds niet duidelijk waarom al het positieve in de kortste keren negatief gedraaid wordt door de gemeente. Steeds weer!Op 3 juli jl. was er een positief gesprek tussen wethouder Visser en de stichting Community Sailing, de beoogde opvolger van het Zeilcentrum.
Het plan van Community Sailing om de activiteiten van het Zeilcentrum over te nemen van Van Gent viel zo goed bij de wethouder, dat deze opdracht gaf het plan juridisch te laten toetsen.
Nog geen week later roept Cees Beek, de behandelend ambtenaar die de ontruiming van 1 oktober ook al niet uit wilde stellen: niks Community Sailing; we houden een openbare inschrijving.
Een negatieve keuze na een positieve ontwikkeling!
Van Gent vraagt zich af waarom ambtenaar Cees Beek tot zo’n negatief besluit komt.
Cees Beek is verplicht om naar eer en geweten te handelen.
Hij is door Van Gent volledig op de hoogte gebracht van de fouten van Karakus.
Er blijkt sprake van ambtelijke tegenwerking in de kwestie Van Gent. Het college van B&W dient daar boven te staan:
– stop deze gekte
– stop de hetze
– stop de karaktermoord op Henk van Gent
– stop de negatieve beeldvorming over Henk van Gent
zie de bijlage van Community Sailing over de onterechte negatieve beeldvorming door de gemeente
– stop de negatieve krachten en geluiden
– stop de tegenwerking
– stop te vertellen dat Van Gent geen huur betaalt, terwijl hij geen huurachterstand heeft
– vertel dat de gemeente de door Van Gent betaalde huur in 2012 heeft teruggestort, omdat de gemeente de op 25 februari 2011 overeengekomen huurovereenkomst voor 25 jaar niet nakomt
– stop de koers die Karakus vier jaar lang tegen Van Gent heeft ingezet en vertel het de gemeenteraad
– stop het onjuist inlichten en manipuleren van de gemeenteraad
– respecteer de bevindingen van de gemeentelijke Ombudsman die al in 2006 de gemeente als hoofdschuldige heeft aangewezen en als de instantie die een oplossing tegenhoudt i.p.v. mogelijk maakt
– stop de ontruiming en daarmee een deel van de ontruimingsprocedure
– omarm het aanbod van de stichting Community Sailing Rotterdam om de activiteiten van het Zeilcentrum voort te zetten
– aanvaardt het schikkingsvoorstel dat Van Gent vorige week heeft gedaan aan de gemeente en waarin Community Sailing een cruciale rol speelt
– hef de geheimhouding op, waardoor de rechtsgang niet langer belemmerd wordt en er een eerlijk proces mogelijk wordt
– Stop Vals Spel
– Kies voor Fair Play
– Kies voor een oplossing.
Een oplossing waarmee al voor de seizoenstart van het 40e seizoen op 1 maart 2015 een totaal andere uitstraling van het Zeilcentrum gerealiseerd zal zijn.

Lekker scheuren met de PlayCat1

Lekker scheuren met de PlayCat

De door mr M.J. van Dam bij het Gerechtshof ingediende Dagvaarding is te lezen op www.zeilplezier.nl/laatste_nieuws.html of direct op http://www.zeilplezier.nl/laatste_nieuws_files/Dagvaarding_Van_Gent.pdf .
Voor wie geïnteresseerd is in de (on)menselijke kant van het verhaal is deze Dagvaarding interessant.

Vanuit een niet juridisch maar menselijk perspectief is het verhaal van de levenspartner van Van Gent lezenswaardig; een ooggetuige verslag, een grief tegen het vonnis van 21 mei jl. en tegen het onjuiste beeld dat de gemeente neerzet van Van Gent en een grief tegen de rol van de gemeente.
Op de zeilplezier.nl site staat bij ‘Laatste nieuws’ naast dit ooggetuige verslag van de levenspartner van Van Gent ook ‘Oplossing en Verzoening’.
Een oplossing is er en verzoening komt volgens Van Gent vervolgens vanzelf. Lees zijn betoog en visie.
Juist omdat er zoveel positiefs kapot gemaakt dreigt te worden, zou de gemeente het negatieve moeten afkappen en voor het positieve moeten kiezen:
Hef de geheimhouding op voor de 1e zitting van het Hoger Beroep op 22 oktober a.s.

Voorbeelden van het positieve
De Kralingsche Zeilclub, de KZC, vierde feest vorige week; (zie bijlage Ties). Feest ter ere van de goede resultaten van de zeilers van de Kralingsche zeilclub, onder andere de jeugd zeilers.
Een van de jeugdzeilers, Ties Verploegh, begon een aantal jaren geleden met zeilen bij Zeilcentrum Henk van Gent. Hoofdinstructeur Chris Sophia, ontdekte het talent van Ties.: ’Henk, kom straks even kijken, want volgens mij heb ik een groot zeiltalent ontdekt ’. Chris had het goed gezien en Ties stroomde op aanraden van het Zeilcentrum door naar een van de watersportverenigingen aan de andere kant van de Kralingse Plas.

Chris en Adnane1

Chris Sophia

Ties en zijn ouders kozen voor de Kralingsche Zeilclub, de KZC. Daar werd Ties enthousiast verwelkomd en vakkundig getraind.
Ties kwam al snel in de kernploeg van Team Rotterdam (van World Port Sail), stapte over van de Optimist naar de RS Feva en werd dit jaar:
– 4e op het Europees kampioenschap
– 8e op het Wereldkampioenschap
– en……… Nederlands kampioen!
Ties stapt nu over in de 29er, een voorloper van de Olympische 49er.
Vanaf volgend jaar krijgt hij extra aandacht van het Watersportverbond.

Van Gent: ’Dit is zo leuk! Voor Ties, voor zijn ouders die Ties de kans gaven zijn zeiltalent te benutten, voor de KZC, voor de clubtrainers die het talent van Ties snel door ontwikkelden, maar ook voor Chris, instructeur van Zeilcentrum Henk van Gent, die het talent van Ties ontdekte. ’
Dat is weer leuk voor Van Gent zelf, want hij ontdekte Chris als een natuurtalent op het gebied van zeilen en van lesgeven.
Chris, op Curaçao geboren, bracht samen met zijn vriend Adnane letterlijk kleur en diversiteit op het Zeilcentrum.
Zij kwamen als 15-jarige maatschappelijk stagiaires van de Hugo de Groot ‘op Zuid’ naar het Zeilcentrum.
Daar leerden zij ‘klussen’ van ‘Ouwe Jaap’ en zeilen en lesgeven van Henk van Gent;

Klussen met Ouwe Jaap

Klussen met Ouwe Jaap

Van Gent: ‘De lijn Chris >> City Sailing >> Ties >> KZC >> Team Rotterdam >> internationale en nationale successen; het is een schoolvoorbeeld van de structuur op de Kralingse Plas:
– Laagdrempelige instroom bij City Sailing / Zeilcentrum Henk van Gent of via het schoolzeilen en buurtzeilen van Community Sailing
– vervolgens doorstromen naar de watersportverenigingen op de Kralingse Plas

Totaalplaatje structuur

Totaalplaatje structuur

Watersportverenigingen werken samen in Team Rotterdam van de stichting World Port Sail en de KZC kan nu trots zijn op zijn nieuwe jeugdkampioen.
Dit succes geeft ook aan waarom het KPO, het Kralingse Plas Overleg, waarin alle watersportorganisaties rond de Kralingse Plas vertegenwoordigd zijn, de wederopbouw van het Zeilcentrum en de overdracht aan de stichting Community Sailing zo van harte ondersteunt. Zie de steunbetuigingen van het KPO op http://www.communitysailing.nl/commsail/Achtergrondinformatie.html . Zie bij ‘de naar watersportverenigingen doorgestroomde cursisten’ de steunbetuiging van de moeder van Ties Verploegh van januari 2013.

Nog meer positief nieuws: het Grafisch Lyceum is 25 jaar klant van het Zeilcentrum!
Peter van der Kooij, verdienstelijk oud Finnjollenzeiler, kwam in 1989 voor het eerst een groep leerlingen schoolzeilen bij Henk van Gent.
Van Gent: ’Ze hebben geen jaar overgeslagen en ze komen meestal zowel in het voorjaar als in het najaar. Mijn instructeurs staan in de rij voor groepen van het Grafisch Lyceum, een regionale opleiding. De leerlingen komen van heinde en ver. Zeeuws Vlaanderen, Brabant, dit jaar zelfs uit Maastricht. Het is altijd een bijzondere mix met een fijne sfeer’.

25 jr GL foto 1 small  260914

Houdt de gemeente de geheimhouding in stand?
Wordt het een oneerlijk of eerlijk proces?
Stopt het Grafisch Lyceum door de gemeente gedwongen na 25 jaar met het schoolzeilen bij Zeilcentrum Henk van Gent?
Of voorkomt de gemeente dit door de geheimhouding op te heffen en af te zien van de ontruiming?

fijne sfeer van Gent zeilschool

Lieselot wint de prijs voor de mooiste steunbetuiging!
Henk van Gent en de stichting Community Sailing zijn iedereen dankbaar die steun heeft betuigd de laatste maanden.
‘Stop ontruiming – Steun de wederopbouw’, dat was de slogan en daar gaat het nog steeds om.
Zie de vele steunbetuigingen op de site van de stichting Community Sailing Rotterdam, http://www.communitysailing.nl/commsail/Achtergrondinformatie.html
Bijzonder indrukwekkend.
Zoveel steun voor iets moois dat de gemeente om volstrekt onduidelijke redenen kapot wil maken.
Van Gent voelt zich enorm gesterkt door alle steun, maar was soms ook diep geroerd: ’Bij het lezen van de steunbetuiging van Lieselot heb ik zelfs een traantje weg moeten pinken. Wat een mooi verhaal! Alles over haar eigen ontwikkeling op het Zeilcentrum, het schoolzeilen, het Buurtzeilen, het zeilen voor kansarmen, prachtig verhaal ’, aldus Van Gent.
Lieselot wint een ‘diner voor twee’ met haar mooie, warme en complete steunbetuiging.

Henk van Gent eindigt met een oproep aan de gemeente: ‘Al deze mooie en positieve berichten kunnen een positief vervolg krijgen als de gemeente de juiste keuze maakt’
– geen geheimhouding
– geen ontruiming
– wel een voortzetting van al het moois dat hij en zijn opvolger, Community Sailing te bieden hebben.

Voor meer informatie: Henk van Gent  0651985313  henk@henkvangent.nl   www.henkvangent.nl

Voor opvolger Community Sailing: http://www.communitysailing.nl/commsail/Achtergrondinformatie.html

Over ‘het gedoe’: www.zeilplezier.nl