Een wel, ander niet

Een bijzondere opening van de gebiedscommissievergadering op donderdag 30 oktober in Trompenburg Arboretum & Tuinen. In het kader van de Lief en Leedweek hield John van Assendelft een korte speech om een aantal bewoners in het zonnetje te zetten die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor hun buurt en de bewoners. Zij werden allen naar voren geroepen en kregen van de gebiedscommissieleden een boeket zonnebloemen.

door Joëlle Stapelkamp

Daarna werd er overgegaan tot de orde van de avond. Op de agenda veel stukken ter kennisname, ter afhandeling of ter vaststelling en weinig discussiepunten. Althans, zo leek het. Tot men bij het agendapunt bewonersinitiatieven kwam. Twee initiatieven zorgden tijdens deze over het algemeen vlakke vergadering voor enige verdeeldheid in de commissie.

City Gym
Mevrouw Khanouja kwam op het idee fitness workshops te gaan geven, toen zij de slechte statistieken zag betreffende overgewicht bij vrouwen in Crooswijk. Zij heeft een grote groep vrouwen weten te mobiliseren en geënthousiasmeerd om bij haar en een collega te komen fitnessen in Wijkfitness Schuttersveld. De Wijkfitness stelde uren ter beschikking waarop de fitness alleen voor vrouwen toegankelijk was. Met het failliet gaan van deze Wijkfitness, kwam de sportlocatie voor de vrouwen te vervallen. Inmiddels heeft de initiatiefneemster een nieuwe sportschool (City Gym aan de Linker Rottekade) gevonden waar zij twee keer per week met begeleiding kunnen sporten. Ondanks dat de eigenaar van de sportschool heeft aangegeven er niets aan te willen verdienen, hangt er toch een prijskaartje aan. Mevrouw Khanouja hoopt met haar initiatief subsidie te krijgen voor de onkosten: twee keer per week 1,5 uur zaalhuur, inclusief begeleiding à 10.000,-.

De gebiedscommissie was verdeeld. Commissielid Fernald: “Ik vind het een heel goed initiatief. Ik maak mij echter zorgen over de versnippering van initiatieven in de wijk. Jullie kunnen je veel beter aansluiten bij reeds bestaande organisaties. Bijvoorbeeld bij sportschool Lady’s Gym Kralingen, waar je voor een relatief laag bedrag per maand enkel met vrouwen kunt sporten”. Volgens de initiatiefneemster is de afstand daarbij het probleem. Commissielid Verbist valt haar bij: “Naar Wijkfitness Schuttersveld konden de dames lopen. De doelgroep heeft in figuurlijke zin al een grote afstand tot sport, de fysieke afstand moet je daarom zo klein mogelijk houden”. Fernald ziet dan echter liever dat er geïnvesteerd wordt in vervoer naar de reeds bestaande vrouwensportschool. Commissielid De Visser-Baicu is tegenstander van het initiatief. “Bewonersinitiatieven horen saamhorigheid en verbroedering te stimuleren. Door het alleen op vrouwen te richten, werk je discriminatie in de hand”. Ook Commissielid Ron Buitelaar ziet het initiatief niet zitten. “Dit bewonersinitiatief werkt oneerlijke concurrentie in de hand. De deelnemers betalen een kleine eigen bijdrage, dus het subsidiebedrag waar om wordt gevraagd is eigenlijk een extraatje voor de sportschool”. Commissielid Oktay Ünlü kwam uiteindelijk met de oplossing waar de meerderheid van de commissieleden zich achter schaarde: “Ga nogmaals met de eigenaar van de sportschool om de tafel zitten – met de meningen van de gebiedscommissieleden in het achterhoofd – en dien daarna een nieuw bewonersinitiatief in”.

Sportlessen / gezonde voeding
Initiatiefneemster mevrouw Ganesh ziet in haar omgeving veel vrouwen en meisjes die kampen met overgewicht. Door middel van sportlessen en het geven van voorlichting over gezonde voeding wil zij deze doelgroep helpen. In haar aanvraag vraagt zij de gebiedscommissie om subsidie à 3.344,75 voor de huur van Sporthal Kralingen en de nodige attributen. Ook bij dit initiatief verwijst Fernald naar de Lady’s Gym Kralingen. “Ik ben groot voorstander van initiatieven op het gebied van sport en voeding, maar ik vind dat krachten gebundeld moeten worden, zodat er structureel iets opgebouwd kan worden”. Opvallend is dat de aanvraag van dit bewonersinitiatief vrijwel zonder slag of stoot wordt gehonoreerd en dat terwijl dit initiatief toch erg lijkt op dat van mevrouw Khanouja. Een weloverwogen keuze of een vlaag van verstandsverbijstering? Het lijkt echter wel waarschijnlijk dat het opnieuw in te dienen initiatief van mevrouw Khanouja gehonoreerd gaat worden, want gelijke monniken, gelijke kappen.

De eerstvolgende vergadering van de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk zal plaatsvinden op donderdag 27 november in ‘t Huys te Krooswijck, Paradijsplein 1, Rotterdam- Crooswijk, aanvang: 20.00 uur.