Zoals het er nu naar uitziet zal De Ster niet meer elke week in de plaatselijke brievenbussen belanden. De kosten daarvan overtreffen de opbrengsten momenteel ruimschoots. De Ster is op 26 april en 3 mei al niet uitgekomen. Wel blijft de website van De Ster, www.desteronline.nl, ‘in de lucht’ en de digitale Ster-nieuwsbrief zal elke week worden verstuurd naar de abonnees. Zó blijft De Ster in elk geval bestaan, mét de medewerkers van de ‘papieren’ Ster.

Aanmelden voor de (gratis) Ster-nieuwsbrief kan hier of telefonisch, 010-2121688 / 0627-407492.

Berichten
Berichten, nieuwtjes, e.d. kunnen worden verstuurd naar: info@stervankralingen.nl (redactie) en/of info@desteronline.nl (webmaster). Bellen kan ook, naar 010-2121688 en/of 0627-407492.

Advertenties
Adverteerders kunnen contact leggen via genoemde e-mailadressen en telefoonnummers en meer informatie over ADVERTEREN ONLINE kunt u hier vinden

De Ster op 10 mei?
Of De Ster op dinsdag 10 mei zal uitkomen (gedrukt en verspreid), is nog zeer de vraag. Wel is het streven om De Ster minstens 1 keer per maand te laten verschijnen. Wij houden u op de hoogte.

Sterdirectie

ster