Recentelijk heeft Frans Timmermans, klimaat-Eurocommissaris namens de Europese Commissie een “Europese klimaatwet” aangekondigd: de Green Deal. Belangrijkste doelstellingen van de Green Deal zijn dat de Europa tegen 2050 netto geen CO2 meer mag uitstoten, en dat Europa tegen die tijd grote stappen heeft gemaakt op het gebied van vervuiling en de circulaire economie. Om dit te bereiken wordt er beleid en wetgeving voorgesteld op veel verschillende gebieden, zoals: klimaat, energie, fondsen, circulaire economie, biodiversiteit, water, chemie en lucht.

Al veel initiatieven in retailsector

Detailhandel Nederland is van mening dat de Green Deal Europa een geweldige kans biedt om wereldwijd het voortouw te nemen bij het creëren van een duurzame en meer concurrerende economie. De retailsector heeft al in een groot aantal vrijwillige initiatieven actie ondernomen om de impact op het milieu te verminderen. Deze variëren van het verbeteren van de efficiëntie van de activiteiten in de winkel en in de hele toeleveringsketen, tot het nemen van een leidende rol in het mogelijk maken van recycling en het aanpakken van voedselverspilling.

Winkeliers werken nauw samen met hun toeleveringsketens om afval en emissies te verminderen en om geïnformeerde en gezonde keuzes van consumenten te ondersteunen. De retailsector is proactief geweest in het introduceren van natuurlijke koudemiddelen en het implementeren van hernieuwbare energiebronnen in haar winkels en distributiecentra en in het verminderen van de CO2-uitstoot in haar transportvloot. De sector werkt ook aan het aanpakken van de ontbossing, het creëren van een betere traceerbaarheid en een breder scala aan alternatieve producten, zoals alternatieven voor vlees.

Samenwerking tussen belanghebbenden cruciaal

Detailhandel Nederland vindt het belangrijk dat de Europese Green Deal voortbouwt op al bestaande wetgeving en de waarde van vrijwillige initiatieven vanuit de sector erkent. Belangrijk is ook dat beleidsmakers zorgen voor consistentie in de nationale en de EU-wetgeving: nieuwe en eerdere regelgevingsvereisten mogen niet in strijd zijn met elkaar en mogen elkaar niet in de weg staan.

Daarnaast is het van belang dat het bedrijfsleven nauw betrokken wordt bij de totstandkoming van de verschillende initiatieven afkomstig uit de Green Deal: samenwerking tussen belanghebbenden, afhankelijk van de betrokkenheid en de invloed van elke speler in de toeleveringsketen, is essentieel om de Green Deal tot een succes te maken.

Meer informatie over de Green Deal vindt u hier.

Reactie op voorstel richtlijnen verkoop goederen

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een consultatie uitgeschreven over de nationale implementatie van de Europese richtlijnen inzake de verkoop van goederen en de levering van digitale inhoud. Detailhandel Nederland en de aangesloten branches zijn altijd voorstander geweest van een maximale harmonisatie op Europees niveau van regels voor consumentenbescherming en heeft de totstandkoming van deze nieuwe richtlijnen nauwgezet en actief gevolgd.

“Het is teleurstellend dat het in dit voorstel niet gelukt is om de wettelijke garantietermijn voor alle consumenten in de Europese Unie gelijk te trekken. “Het invoeren van een heldere en eenvoudige vaste garantietermijn zou er toe leiden dat consumenten ook beter op de hoogte zijn van hun consumentenrechten Europa-breed en naar alle waarschijnlijkheid dan ook beter deze rechten zouden kunnen uitoefenen. Een invoering van een vaste garantietermijn zou betekenen dat Nederland het voorbeeld van 23 andere Europese lidstaten volgt”, aldus Margriet Keijzer directeur Europese Zaken.

Omgekeerde bewijslast

De verhoging van de omgekeerde bewijslast van een half jaar naar één jaar zou de absolute maximumtermijn moeten zijn voor omkering van bewijslast. De onderbouwing waarom deze termijn moeten worden opgerekt en wat er mis is met de huidige termijn van zes maanden ontbreekt. “Méér is niet altijd beter in een wereld waarin steeds meer consumenten rechtstreeks online in China of de VS bestellen. Daarnaast zijn wij van mening dat Nederland op één punt gebruik moet maken van de mogelijkheid tot afwijking hiervan, zoals bepaald in de Europese richtlijn. Levende dieren en planten zouden in dit kader niet als goederen moeten worden gezien, gezien de aard van het ‘product’. Beveiliging van de keten is/moet in dit geval anders worden geregeld (stambomen, fokprogramma’s)”, aldus Keijzer.

Verplichting in voorzien van updates onuitvoerbaar

Verder is er de wens om meer duidelijkheid over de verplichting tot het voorzien van updates. Het verplichten van een verkoper/retailer tot het voorzien van updates betekent niet alleen een zware administratieve druk, maar is in de praktijk onuitvoerbaar. Verkopers zijn in dat geval afhankelijk van leveranciers om op de hoogte gehouden te worden van beschikbare updates op producten die zij verkopen. Ook is het een administratief zware en moeilijke last voor een winkelier om jaren na de verkoop een consument met regelmaat op de hoogte te houden van updates. In de praktijk registreert een consument zijn/haar aankoop online bij de fabrikant en krijgt via die website updates aangeleverd óf – in het geval van apps en software – via kanalen als downloadsites en app stores. Daar zat en zit een retailer nooit tussen.

Om winkeliers te helpen aan deze verplichtingen te voldoen is onder meer om aanvullende verduidelijking gevraagd van wat een “uitdrukkelijke in kennisstelling van afwijking” en “uitdrukkelijke aanvaarding hiervan” door de consument betekent. Immers, in handleidingen of in keuzemenu’s van producten wordt al naar genoemde websites en app stores verwezen.

Voor meer informatie over Europa kunt u contact opnemen met Margriet Keijzer Directeur Europese Zaken, te bereiken via:

+32 2 732 49 41

 of via email:

margriet.keijzer@detailhandel.nl

 of u kunt contact opnemen met Marnix Kleinjan Beleidsadviseur Europese Zaken, te bereiken via:

+32 (0)2 732 49 47

 of via email:

marnix.kleinjan@detailhandel.nl