De gebiedscommissieleden van de PvdA in Kralingen-Crooswijk vragen veelvuldig aandacht voor onderwerpen om onze buurten te verbeteren en te versterken. We betrekken bewoners bij inspraak op hun leefomgeving. Onlangs hebben we samen met gemeenteraadsleden ouders en leerlingen van het Wellant College en het Rudolf Steiner College in Crooswijk ondersteund bij de wens om het vmbo groen in ons gebied te behouden. Dit leidde tot een toezegging van de wethouder om groen onderwijs voor de stad en onze kinderen te behouden.

De PvdA stond en staat schouder aan schouder met buurtbewoners en strijdt samen met de wijk, voor de wijk.

(ingezonden mededeling PvdA)

Stem daarom Partij van de Arbeid op 15 maart.