Door de vele gebouwen, straten en betegelde pleinen in de regio kan het regenwater bij een flinke hoosbui niet goed weg. Ook de riolering kan zoveel water niet altijd aan, met wateroverlast tot gevolg. Bovendien worden warme zomers in de ‘stenige stad’ extra heet.

Het aanpassen van de stad is dus hard nodig en biedt meteen ook een prachtige kans om onze omgeving aantrekkelijker en leefbaarder te maken. Door tegels te vervangen door planten, gras of waterdoorlatende tegels, kan regenwater makkelijker direct de grond inzakken. De bodem zuigt het water op als een spons en wateroverlast neemt af. Bovendien zorgt al dat groen voor verkoeling in de zomer.

Ook vogels, bijen en vlinders zijn er blij mee! Wij nemen grote maatregelen, zoals het aanleggen van ondergrondse waterbergingen onder pleinen of parken. Maar ook u kunt een steentje bijdragen door samen met buurtbewoners bijvoorbeeld gezamenlijke tuinen aan te leggen en pleintjes in de stad m te toveren tot groene oases. Of door het aanbrengen van (ondergrondse) regenbassins waar het regenwater naar toe kan stromen of door andere oplossingen. Het hoogheemraadschap heeft een subsidieregeling om uw ideeën voor meer waterberging en het slimmer gebruiken van regenwater werkelijkheid te laten worden.

Wij geven subsidie voor dit soort plannen:

De Natte Krat is een plantenbak die je nooit water hoeft te geven en volledig op regenwater functioneert. Het hoogheemraadschap gaf een subsidiebijdrage voor de verdere ontwikkeling van het idee van Tijs van Ruth. Dit is een plantenbak die regenwater buffert. ‘De Natte Krat’ heeft een opvangcapaciteit van 400 tot 500 liter en wordt direct aangesloten op uw regenpijp. Zo hebben de planten voldoende water voor vier droge weken. Doel is om in 2020 zoveel mogelijk natte kratten te plaatsen op prominente plaatsen in Zuid-Holland, in samenwerking met andere waterschappen en gemeenten. Meer informatie kunt u lezen op nattekrat.nl/tag/tijs-van-ruth.

Tijs van Ruth heeft al een milieuvriendelijk huis, maar heeft nu ook een plantenbak bedacht die dankzij regenwater geen kraanwater nodig heeft.

Aktiegroep ‘Het Oude Westen’ in Rotterdam ontving van ons een subsidiebijdrage voor het plaatsen van 10 regentonnen. Iedere regenton heeft een inhoud van 400 liter en komt bij een al uitgevoerd groeninitiatief van bewoners te staan. Bijvoorbeeld de geveltuinen in de Anna Paulownastraat, de geveltuinen in de Akeleistraat en de Doorbraak. Zo is het onderhoud en water geven een stuk makkelijker en zorgen wij voor extra waterberging en zichtbaarheid. Door regenwater op te slaan in een regenton komt het water niet in riool en voorkomt u dat er water op straat komt te staan.

De Doorbraak is een initiatief van buurtbewoners en ondernemers om de woonwijk Het Oude Westen in Rotterdam klimaatbestendig te maken. Het fungeert als voorbeeld voor andere wijken.

Dit soort kleine maatregelen zorgen ook voor een betere kwaliteit van het water in uw buurt. Op kleine schaal, maar alle beetjes helpen! Heeft u samen met buurtbewoners ook dit soort grote plannen? Wilt u bijvoorbeeld een groene buurttuin creëren? Of heeft u andere goede ideeën om droogte en wateroverlast in uw buurt te verminderen? Dan biedt onze subsidieregeling mogelijkheden om een bijdrage te krijgen.

Teilingerstraat in Rotterdam


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.