Een totaalbeleving van zang, orgelmuziek en de mystieke ruimte van de kerk, dat is wat de bezoeker meemaakt bij het concert ‘De gewelven in het licht, klank tussen hemel en aarde’ in de St. Lambertuskerk. De kerk wordt bijzonder verlicht met extra aandacht voor de Bijbelse beschilderingen op de gewelven.

Er is een wereldpremière van de Missa in honorem St. Michaeli van Eric Koevoets, waarvan de klanken neerdalen vanuit de koorzolder. Verder klinkt hemels Gregoriaans gezang vanaf het priesterkoor, voorin de kerk, en improvisaties van meester Hayo Boerema op het poëtische Maarschalkerweerdorgel. Aan het concert werken tevens Vrouwenkoor La Confiance Dordrecht en het St. Gregoriuskoor Rotterdam mee, beide onder leiding en begeleid door dirigent/organist Eric Koevoets. Het concert vindt plaats op vrijdag 25 september en begint om 20.00 uur. De toegang is vrij en na afloop is er een collecte.

Wereldpremière
De rode draad van het concert vormt de wereldpremière van de Missa in honorem St. Michaeli van Eric Koevoets. Hij heeft een mis gecomponeerd, opgedragen aan de heilige Michaël, die hij zelf als ‘kleurrijk en hevig’ beschrijft, met de beweeglijkheid van de engelen en de strijd van Michaël erin verwerkt. De mis is voor een driestemmig koor, bestaande uit sopraan, alt en bas. Ter vernieuwing van de kerkmuziek en vergroting van het repertoire geeft ‘Venster op muziek in de Lambertus’ tweejaarlijks een compositie-opdracht voor een koor van een dergelijke samenstelling.

Michaël Maarschalkerweerd
Eric Koevoets heeft de mis opgedragen aan de heilige Michaël, omdat de bouwer van het orgel in de St. Lambertuskerk, Michaël Maarschalkerweerd, 100 jaar geleden stierf en dit jaar in heel Nederland wordt herdacht. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Nederlandse orgelbouw en heeft meer dan 250 orgels in Nederland gebouwd. De bekendste daarvan staan in Delft in de Maria van Jessekerk en in het Concertgebouw in Amsterdam. Het orgel in de St. Lambertuskerk is ook één van de parels, die van zijn hand zijn.

Waar en wanneer?
Het concert op vrijdag 25 september begint om 20.00 uur. De Sint Lambertuskerk, Oostzeedijk Beneden 1-3 te Rotterdam-Kralingen, is open vanaf 19.30 uur. De beste parkeermogelijkheid (vrij parkeren) is bij Trompenburg Tuinen & Arboretum / Excelsior aan de Honingerdijk, 7 minuten lopen van de kerk verwijderd. Openbaar vervoer: tram 21 en 24 (halte Avenue Concordia) – metro (halte Voorschoterlaan). Zie ook www.lambertuskerk- rotterdam.nl, www.maarschalkerweerd.i nfo en www.rotterdamorgelstad.nl.

Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)