“Alles hangt af van wat de lezers van De Ster Online nu gaan doen”

De crowdfundcampagne van documentairemakers Arne Verbrugh en Joris Zee gaat naar een climax. Hun documentaire, “Een zoektocht naar de vrije geest van de mens,” staat nog één week op de site voordekunst.nl en het is de vraag of het streefbedrag van 7.000 euro gehaald zal worden. “Alles hangt af van wat de lezers van De Ster Online nu gaan doen”, zegt Zee. ” Juist in deze tijden is het belangrijk dat de documentaire er komt”, benadrukt Verbrugh. ” We stellen een aantal fundamentele vragen over vrijheid. Steiner deed dat meer dan 100 jaar geleden als denker en schrijver, wij gaan er als documentairemakers mee verder.”  Meer over dit filmplan en over de mogelijkheid hier aan bij te dragen vindt u op: voordekunst.nl/projecten/8463-de-vrije-geest-van-de-mens

Hugo Verbrugh had in zijn column, op 6 augustus jl. geplaatst op De Ster Online, ruimte gemaakt voor de volgende tekst, afkomstig van Joris en Arne:

In 1893 schreef de Oostenrijkse filosoof en latere grondlegger van de antroposofie, Rudolf Steiner, het boek De Filosofie van de Vrijheid. Nog steeds zijn er overal in de wereld mensen die zich met dit boek bezighouden. Individueel, in studiegroepen, met lezingen, workshops en discussies proberen ze grip te krijgen op dit moeilijk te doorgronden werk. Niet alleen door antroposofen, maar ook in academische kringen wordt er nog steeds over gedebatteerd en op gepromoveerd. Over deze mensen willen we graag een documentaire maken. Waarom doen ze dit, wat doet het met ze en waarom is het na meer dan 100 jaar nog steeds zo’n belangrijk boek voor hen?

*De Filosofie van de Vrijheid gaat over het idee dat mensen moreel kunnen denken en handelen. Dit is een menselijke capaciteit en de bewustwording hiervan leidt naar vrijheid.

*Bij een handeling die verricht wordt op basis van zuiver denken is geen sprake van drang of dwang.

Steiner gaat er vanuit dat ieder mens dat zuivere denken kan leren te herkennen. Het boek van Steiner stelt een leerproces voor waarbij de lezer op zoek gaat naar zijn geest: dat wat het vrije denken en handelen inspireert. DAAR WILLEN WIJ EEN DOCUMENTAIRE OVER MAKEN! De documentaire van rond de 50 minuten gaat niet zozeer over het boek zelf, maar over de mensen die met dit werk bezig zijn. Is dit boek toepasbaar in het dagelijkse leven van mensen die het bestuderen? Wat zijn hun uitkomsten en bevindingen na het lezen van de complexe filosofie? De theorie van Steiner wordt aan de hand van hun persoonlijke ervaringen uitgelegd. Kijken naar de documentaire kan je inspireren om zelf (door) te lezen. Twee lange interviews hebben we al gedaan, daar willen we er meer van doen. En ook om van de gesprekken een samenhangend geheel te maken in de montage hebben we uw steun nodig.

Wij kennen elkaar vanaf onze vroege jeugd, allebei in dezelfde klas aan de Vrije School Rotterdam. De inspiratie voor dit project komt van al lang geleden. In 2011 waren we op het symposium Filosofie van de Vrijheid in De Rode Hoed. Zie: 2012.iona.nl/footage/files/AardespiegelFvdVdef.pdf.  Daar waren negen prominente sprekers uit de wetenschap, de filosofie en de media, die hun licht lieten schijnen over dit werk. We hoorden voor- en tegenstanders en allen waren het er over eens dat het een belangrijk boek is en de inhoud actueler lijkt dan ooit. Dit was voor ons een eye-opener: het haalde het boek weg uit de exclusieve sfeer van de antroposofie. Vanaf dat moment vragen wij ons af, wat kunnen we in deze tijd leren van De filosofie van de vrijheid van Rudolf Steiner?

Hier gaan we wat mee doen!

Lezer van dit bericht, klik op voordekunst.nl/projecten/8463-de-vrije-geest-van-de-mens, doneer minstens tien euro en geef dit bericht door aan iedereen die geïnteresseerd is in de vrijheid.

Arne Verbrugh en Joris Zee


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.