In de maanden november en december zijn medewerkers van DOCK op pad geweest om een huisbezoek te brengen aan de 75+ers in de Esch. Er zijn in totaal meer dan honderd ouderen bezocht. DOCK ging langs voor een gezellig praatje of om wat informatie te geven, maar vooral om te kijken hoe het met de senioren gaat en waarin DOCK en de wijkpartners hen kunnen ondersteunen.

Na de huisbezoeken is er een activiteitenprogramma van Kralingen-Crooswijk verspreid onder de 75+ers. Daarnaast worden er 75+ers gekoppeld aan vrijwilligers in het maatjesprogramma Wijksteun van Superactief. Samen met partner LelieZorggroep wordt gekeken hoe de 75+ers die ondersteuning wensen het beste geholpen kunnen worden. DOCK heeft de huisbezoeken als zeer waardevol ervaren en kijken terug op een succesvol project!

www.dock.nl