Nieuwe welzijn: meer zeggenschap voor Rotterdammers

In Rotterdam krijgen 42 wijken in de komende periode een eigen Huis van de Wijk. Daar kunnen buurtbewoners terecht voor mantelzorgondersteuning, voor vrijwilligerswerk, om elkaar te ontmoeten, om aan te schuiven voor een maaltijd, of om zelf iets te organiseren.

In het nieuwe Rotterdamse Welzijn krijgen Rotterdammers meer zeggenschap over wat er wordt georganiseerd in de eigen buurt. De aloude welzijnsprofessionals zullen veel meer op de achtergrond actief zijn; wijkbewoners nemen zelf het heft in handen.

Op heel verschillende plekken zullen de huizen van de wijk worden ingericht. In de ene wijk is het een buurthuis of wijkgebouw. In een andere wijk zal de sportkantine intensiever gebruikt gaan worden, of zet een zorginstelling de deuren naar de wijk open. De huizen van de wijk dragen bij aan het terugdringen van eenzaamheid, het is een plek waar jongeren aan hun talentontwikkeling kunnen werken en waar Rotterdammers actief kunnen zijn. ,,Wederkerigheid vind ik heel belangrijk’’, zegt verantwoordelijk wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, Jeugd en Zorg). ,,De vraag die we buurtbewoners stellen is: wat kan jij bijdragen?’’ Waar mogelijk gaan wijkbewoners zelf ook zorgdragen voor het Huis van de Wijk. Welzijnsprofessionals zijn wel aanwezig, maar vooral faciliterend.

Mantelzorg
In de komende periode is er vanuit welzijn extra aandacht voor de ondersteuning van mantelzorgers. De Jonge: ,,Wat mantelzorgers doen, is van onschatbare waarde. Wat we tegelijk zien, is dat veel mantelzorgers zwaar belast zijn. Ze vragen niet snel om hulp omdat de hulp die ze bieden in hun ogen vanzelfsprekend is. Wat we willen organiseren is dat zorgvrijwilligers, al dan niet tijdelijk, mantelzorgtaken overnemen. Dat verlicht het werk van mantelzorgers’’.

Ogen en oren
Naast het activeren van buurtbewoners is er nog een belangrijke taak weggelegd voor de welzijnsprofessionals. Ze zijn stevig geworteld in de wijken en vangen daarmee signalen op van Rotterdammers die hulp, ondersteuning of een duwtje in de rug nodig hebben. Waar nodig verwijzen de welzijnswerkers door naar het wijkteam, het CJG, de Vraagwijzer of de huisarts. Of buurtbewoners worden verleid om actief te worden in het Huis van de Wijk. ,,Die menselijke maat, zorgen dat buurtbewoners zelfredzamer worden, dat zie ik als belangrijke taken voor de nieuwe welzijnsprofessionals’’, aldus De Jonge.

Het welzijn zal in alle gebieden op dezelfde manier worden opgezet. Alleen zal het afhankelijk van het soort wijk verschillend worden ingevuld. En er wordt voor gekozen om voort te bouwen op succesvolle initiatieven die in afgelopen jaren al hebben geleid tot een grotere inzet van bewoners, wederkerigheid en het toeleiden naar school en werk.

(ingezonden mededeling Gemeente Rotterdam)