In de stad staan wij nooit zo stil bij wat een waterschap doet. Toch hebben wij er als Rotterdammers meer mee te maken dan wij ons bewust zijn. Denk aan de waterkeringen langs de rivier, het duurzaam waterbeheer, het waterpeil en wat vooral belangrijk is, het grondwaterbeheer. Dichtbij huis zijn dat de riolering en de waterzuivering. Per inwoner produceren wij immers 125 liter afvalwater per dag. Vele uitdagingen dus! Wat ik van belang vind: een goede opvang van het water na hevige regenval, veiligheid door goede waterkeringen langs de rivieren, aandacht voor de bodemdaling en het grondwaterpeil (niet te hoog en niet te laag). Ook de waterkwaliteit van open water, denk aan sportvissen en zwemwater – specifiek de bestrijding van de blauwalg in bijvoorbeeld de Kralingse Plas – vraagt aandacht. Ik sta voor duurzame oplossingen, waarbij de waterschapslasten niet meer stijgen dan de inflatie. De burger heeft immers al te maken met lastenstijgingen van andere (overheids)organen! Het waterschap komt pas echt in beeld bij een dijkdoorbraak, maar zover mag het niet komen. Waterbeheer, waterkwaliteit en veiligheid verdienen volop onze aandacht, ook voor ons als Rotterdammers. Daarom: kies Jacques la Croix: niet voor de Franse slag, maar voor een Rotterdamse aanpak!

Afbeelding: Jacques la Croix bij het Gemaal mr. U.G. Schilthuis, op het Oostplein.

(ingezonden mededeling CDA / Jacques la Croix)