Dinsdag 6 januari organiseerden jongeren een spelmiddag in dienstencentrum Rubroek. Het leek de jongens leuk eens iets te doen met oudere mensen en dus lieten ze zich van hun beste kant zien.

De jongerenwerkers van Buurtwerk ondersteunde het groepje in het maken van een plannetje. Twee uur in de keuken om lekkere hapjes te maken, zelf een uitnodiging gemaakt en op de dag zelf spelletjes gespeeld van vroeger en nu. Mens erger je niet, dammen, sjoelen en wat moderner sporten met de Wii.

De jongeren leerden de bewoners van Rubroek hoe ze om moesten gaan met deze spelcomputer en de senioren vonden het geweldig. Samen werd afgesproken dergelijke activiteiten elk kwartaal een keer te organiseren. Het idee bij de jongeren was ontstaan vanuit het project participatief budgetteren, waarbij de Gemeente Rotterdam geld beschikbaar heeft gesteld voor jongeren die zich inzetten in hun wijk.

De jongeren schreven een plan wat ze met het geld wilden doen en een van de pijlers was het verbinden van jong en oud.

Buurtwerk logo

www.buurtwerk.nl

rubroek02