Woensdag 1 juli was de feestelijke opening van JTV mondzorgvoorkids op de nieuwe locatie. JTV mondzorgvoorkids is verhuisd van de Boezemsingel naar de Rusthoflaan in Nieuw Crooswijk.

Bij JTV mondzorgvoorkids draait alles om kinderen. Onze tandartspraktijken zijn dan ook helemaal op kinderen gericht. Iedereen die bij ons werkt, is speciaal opgeleid om met kinderen en jongeren om te gaan.  Bij ons werken tandartsen, kindertandverzorgenden, mondhygiënisten en preventieassistenten, die bewust hebben gekozen om met kinderen te werken.

Redenen om voor JTV mondzorgvoorkids te kiezen:

  • Al vanaf twee jaar in de stoel zonder angst voor de tandarts
  • Veel geduld en tijd voor begeleiding en voorlichting, zoals poetsinstructies
  • De juiste behandelingen voor behoud van een gezond gebit
  • Medewerkers die bewust kiezen voor het werken met kinderen
  • Specialistische kennis van het melk- en blijvende gebit
  • Geen winstoogmerk
  • Alle kosten gedekt door de zorgverzekeraar
  • Samenwerking met Radboudumc; bundeling van kennis, expertise en ervaring
  • In sommige regio’s: inzet van dental cars of haal- en brengservice
  • Investeert in realisatie van mondzorgcentra; meerdere specialisten onder één dak.

Kiest u voor de aanpak van JTV mondzorgvoorkids? Kies voor een gezond gebit van uw kind!

www.mondzorgvoorkids.nl

JTV