Cappella Gabrieli zingt Tallis’Missa Puer natus est nobis en Distlers Die Weihnachtsgeschichte

Onrustige tijden
Je leest vaak dat we in onrustige tijden leven. Het is ook niet niks wat er zoal speelt: klimaatverandering, terroristische aanslagen, de opkomst van het rechts nationalisme, Brexit, gesjoemel met data, digitale criminaliteit. Je zou je zomaar onveilig kunnen gaan voelen.

Vroeger niet anders
Vroeger was echter niet alles beter. De componisten wier werk we in ons nieuwe programma uitvoeren leefden ook in een context die je op z’n minst uitdagend zou kunnen noemen.

Engelse Reformatie
Zo werkte Tallis ten tijde van de Engelse Reformatie. Katholieken en protestanten vochten elkaar tot op hoog niveau de tent uit. Menigeen liet in die strijd het leven. In die context schreef Tallis zijn (kerst)mis Puer natus est nobis, vermoedelijk ter gelegenheid van de komst van de Spaanse koning Filips II naar Engeland in 1554. De katholieke vorst nam daarbij zijn beroemde Capilla Flamenca mee. Waarschijnlijk heeft dat Tallis geïnspireerd het stuk in de Vlaamse stijl te schrijven, met een voor die stijl kenmerkend vol, sonoor en breed geluid.

Crisistijd
Distlers Weihnachtsgeschichte dateert uit 1933. De crisistijd in vooroorlogs Duitsland maakte Distler het componeren buitengewoon moeilijk. De toenemende censuur van het naziregime zette Distler enorm onder druk. Die spanning is te horen in zijn Weihnachtsgeschichte. Toch zijn er ook delen waarin hoop en berusting doorklinken.

Kerst, maar dan anders
Geen traditioneel kerstconcert dus. Maar misschien hield u toch al niet zo van die opgelegde kerststemming. In dat geval is dit concert echt iets voor u!
€15 via www.cappellagabrieli.nl
€17,50 aan de kassa
studenten/scholieren gratis

Zaterdag 23 november 2019 20.15 uur, Oud-Katholieke kerk, Juffrouw Idastraat 7, 2513 BE Den Haag
Zondag 24 november 2019 15.00 uur, Eendrachtskapel, Eendrachtstraat 95, 3012 XH Rotterdam