Zolang voorttrekster Anneke Strasters rondloopt op het Slachthuisterrein in Crooswijk, zal daar doorlopend wat te doen zijn – opruimacties, met name door kinderen die daarmee punten kunnen verdienen voor een interessante activiteit, zoals boksles, ‘voor wat hoort wat’, maar ook vrolijke evenementen, zoals de ‘kleedjesmarkt’ op de Koeweide. Afgelopen zondag was het gezellig druk met veel vertier en Sterfotograaf Winish Chedi was er (even) bij.

 

Kleedjesmarkt Koeweide