Vergadering Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk op 25 januari in Pompgebouw De Esch

Het gebied Kralingen-Crooswijk  is divers. Er wonen mensen van verschillende nationaliteiten en sociale klassen. Hoewel het gebied divers is, zijn er ook veel overeenkomsten. Zo willen de betrokken bewoners het gebied graag vooruit helpen en de leefbaarheid verbeteren. Dit kwam naar voren tijdens de gebiedscommissievergadering van 25 januari, in Pompgebouw De Esch, waar Karin Oppelland en Arwin Hoogenbosch een rapport presenteerden van het expertisecentrum IDEM. Hier worden speerpunten  als integratie, discriminatie en emancipatie in het gebied belicht.

Uit het rapport blijkt dat er grote verschillen zijn tussen Kralingen en Crooswijk.  Enerzijds de dure wijk Kralingen-Oost en anderzijds Oud-Crooswijk en Rubroek, die als ‘arm’ worden getypeerd. Een gebied van twee extremen volgens het rapport. Op integratiegebied moet er volgens het rapport meer geïnvesteerd worden in een verbinding tussen Kralingen en Crooswijk door bijvoorbeeld zelfredzame Kralingers te motiveren zich in te zetten voor de minder zelfredzame Crooswijkers. Volgens Cees Zwinkels doen Kralingers hun best en zijn ze zich bewust van de problematiek én proberen zij Crooswijk vooruit te helpen. “Je best doen is leuk, maar dat is niet genoeg. Plannen moeten ook uitgevoerd worden en daar stokt het”, zegt Deborah Fernald.

Couppoging Turkije en islamofobie
De gesprekspartners gaven in het rapport aan dat er spanningen in het gebied zijn als gevolg van de mislukte coup in Turkije, waarbij Gülen door de Turkse autoriteiten als hoofdverantwoordelijke wordt gezien. Ten tijde van de coup waren er twee organisaties in het gebied, die geassocieerd werden met Gülen. Oktay Ünlü vindt dit ongelofelijk. “Ik zit midden in de gemeenschap en herken dit niet”, zegt hij vol verbazing en een tikkeltje geïrriteerd. “We hebben na de couppoging  veel meldingen binnen gekregen over discriminatie. Het kan zijn dat het intussen anders is geworden, maar het is duidelijk dat hier wel iets heeft gespeeld”, zegt Opelland. Ünlü vindt dit allemaal achterhaald. “U blaast het probleem op! We leven nu in 2018. U brengt nu een rapport uit met gegevens uit 2016. Voorzitter Rens van Overdam sust de gemoederen: “Dit rapport is geen oordeel, maar een weergave van de sfeer, die zich destijds heeft afgespeeld. Dat de zaken zijn veranderd is prima.”

Op het gebied van discriminatie lijkt het niet lekker te lopen in de wijk. Het rapport geeft aan dat er een toenemende kloof is tussen moslims en niet-moslims. Ook met dit punt heeft Ünlü moeite. “Ik denk dat iedereen hier kan beamen dat er in Kralingen-Crooswijk bijna geen sprake is van een kloof. Hier leven mensen juist in vrede met elkaar”, weerlegt hij. Ook Menno Janssen herkent geen kloof in de wijk. Deborah Fernald vindt juist dat er wel een kloof is. “Er staan juist in dit gebied groepen tegenover elkaar. Er zijn tegenstellingen in de wijk, maar we moeten er samen uit zien te komen”, zegt ze. Manon van den Berg is vooral geïnteresseerd in de onderzoeksresultaten uit de ‘wittere’ wijken in het gebied. “Ik vind het juist interessanter om te lezen: wat vinden de witte Nederlanders onder elkaar? Ik heb het idee dat juist daar de grootste stigmatisering vandaan komt.

Struisenburg en Tamboerlocatie
Ook de leefbaarheid in Struisenburg en de renovatieplannen van de Tamboerlocatie komen ter sprake. Namens de bewoners van Struisenburg legt Sonja Krijgsman van Buurt Bestuurt het verzoek neer bij de gebiedscommissie, om samen met de bewoners om tafel te gaan zitten. “Het is een prachtig gebied, waar weinig mee is gedaan. Gezinnen verdwijnen, omdat er te veel studenten komen wonen. We moeten met elkaar nadenken. Wat willen we precies met het gebied?  Volgens haar missen de bewoners in het gebied de nodige voorzieningen, zoals winkels en artsen. Voorzitter Van Overdam besluit om met Stadsontwikkeling, de gebiedscommissie en bewoners de behoeften in kaart te brengen.

Het blok tussen de Pijperstraat, Crooswijkseweg en de Nieuwe Boezemstraat in Rotterdam-Crooswijk staat een grote herontwikkeling te wachten. Het plan is om op de zogenaamde Tamboerlocatie nieuwe woningen en twee supermarkten te realiseren. Een groot deel van de huidige bebouwing moet hiervoor worden gesloopt. De huidige bewoners kunnen volgens Paul Ramjiawansingh, projectleider Wijken en Beleid van Havensteder, terugkomen, maar er is wel een inkomenseis. De nieuwe sociale huurwoningen krijgen een huur van rond de 690,-, wat betekent dat het merendeel van de huidige bewoners niet kan terugkeren, omdat ze niet voldoen aan de inkomenseis. “Mochten de huidige bewoners niet terug kunnen keren, dan krijgen ze urgentie op een woning elders. In principe is er altijd een passende woning”, zegt Ramjiawansingh.

Amel Bali


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.