Maya Talent School (MTS) Rotterdam is een educatieve taal- en muziekinstelling voor kinderen en volwassenen die gestoeld is op de drie grondbeginselen van ‘Maya’s Methode’.

1. Combineren van taal en muziek – Maya’s Methode gaat weliswaar uit van algemene educatieve beginselen maar richt zich in het bijzonder op de complementaire relatie tussen taal en muziek. Melodieën en ritmen kunnen als referentiekader functioneren om teksten te onthouden en andersom. Daarom worden taal- en muziekles bij MTS tegelijkertijd gegeven.

2. Stimulatie van de intrinsieke motivatie – Speel jij ook wel eens een spelletje en weet je maar niet van ophouden? Dat komt omdat je het graag doet. School kan en hoort ook plezierig, interactief, ongedwongen en interessant te zijn, zodat leerlingen de lesstof vanuit zichzelf graag willen leren. MTS hecht er dan ook veel waarde aan om de leerling intrinsiek te motiveren.

3. Lesstof in een cultureel verband plaatsen – Is het jou ook wel eens opgevallen dat je met Frans of Duits in die paar weken vakantie sneller gevorderd bent dan in al die jaren op school? Bij MTS proberen we om de ervaring van een reis naar het buitenland zoveel mogelijk na te bootsen in onze lessen om zo de lesstof tot leven te laten komen in de natuurlijke culturele context. Kortom: leren op een natuurlijke wijze!

Maya Talent School

De foto werd gemaakt tijdens de Open Dag op 28 september vorig jaar. Stichting Maya Talent School (MTS), Oostzeedijk 90, Rotterdam (Kralingen), tel. 0633-513458 , email: info@mayatalentschool.nl, www.mayatalentschool.nl.