Benita Kleiberg is auteur en beeldend kunstenaar. Haar objecten hebben een mythisch geladen sfeer. Haar inspiratie put zij veelal uit Griekse mythologieën of andere spirituele bronnen. Daarnaast is zij auteur van het boekje “Roos en Kabbala”. Op dinsdag 9 mei spreekt Benita over “het verborgen woord in de Kabbala”.

Het Hebreeuwse woord Kabbala betekent “ontvangen” of “openbaring”. Het is de mystieke, esoterische kant van het Jodendom, die een dieper begrip geeft van de Torah dan zijn letterlijke betekenis. Volgens de kabbalisten zijn alle antwoorden op de grote levensvragen (wie ben ik, waar kom ik vandaan, waar ga ik naartoe) in de Torah te vinden. Het is lang een geheime leer gebleven, die mondeling werd doorgegeven aan een select aantal rabbijnen.

De lezing “het verborgen woord in de Kabbala” gaat over het grote mysterie Gods. Tegenover onze zichtbare wereld is er de onzichtbare goddelijke wereld. Het is de wereld van stilte, vol van licht en goddelijke liefde. Deze goddelijke wereld is verborgen voor de gewone mens. Om die goddelijke wereld te kunnen ervaren, dient de mens innerlijk stil te worden. Alleen wanneer een mens die stilte binnengaat, kan hij iets van het goddelijke ervaren en op den duur het evenbeeld van God worden! In de Kabbala wordt gesteld, dat voor elk mens de eerste en belangrijkste stap is: het terugvinden van de liefde.

Deze lezing is de tweede in een serie van drie lezingen over het “verborgen woord” in verschillende religies. De derde en laatste lezing is op: dinsdag 13 juni – “Het verborgen woord in de Bijbel”.

www.rozenkruis.nl/rotterdam