Dagelijks bestuurder van de deelgemeente Paulette Verbist kwam eraan te pas om het Mantelzorgcafé in Verpleeghuis Pniël aan de Oudedijk in Kralingen feestelijk te openen.

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Het overkomt je. Mantelzorg is vaak een zware belasting. In het Mantelzorgcafé kan men elkaar ontmoeten en bijvoorbeeld ervaringen uitwisselen. Afgelopen vrijdag was het eerste Mantelzorgcafé in Pniël. Het thema: ‘Samenspel mantelzorger en professional’. Zo ongeveer maandelijks zullen de bijeenkomsten plaatsvinden. Zie voor de data, de thema’s, enz. de SterService-pagina’s van De Ster. Steeds van 16.30 tot 18.30 uur. Het eerstvolgende Mantelzorgcafé is op vrijdag 28 maart. Het thema: Allochtone mantelzorgers. Foto: mantelzorgers in gesprek met een professional in de zorg.

Maandelijks Mantelzorgcafé in Pniël