Vergadering Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk in Pompgebouw, donderdag 20 september

Door: Amel Bali

KRALINGEN-CROOSWIJK – Tijdens de gebiedscommissievergadering op donderdag 20 september in Pompgebouw De Esch, was er de mogelijkheid voor bewoners om in te spreken. Peter Gorissen, bewoner van de Oostmaaslaan, sprak over de plaatselijke hondenuitlaatplaats. Ook werden er tijdens de vergadering twee ongevraagde adviezen uitgebracht richting stadhuis. Deze hadden te maken met het vuurwerkoverlast buiten de jaarwisseling om en de overlast van zgn. B-evenementen in het Kralingse Bos.

Peter Gorissen, bewoner van de Oostmaaslaan, zet zich in voor de hondenuitlaatplaats, ondanks dat hij zelf geen hond heeft. “Er is momenteel een toename van het aantal bewoners aan de Oostmaaslaan, door studenten, toeristen en expats. Hierdoor is er ook een toename van verkeer rondom de hondenuitlaatplaats, met name door de fietsen. Er zijn nu te weinig fietsrekken en regelmatig worden er ‘weesfietsen’ verwijderd door het team handhaving”, zegt Gorissen. De smalle stoep is volgens hem niet geschikt voor senioren in een scootmobiel, die de hond uitlaten. Dit zou kunnen worden opgelost door extra fietsrekken te plaatsen en de stoep te verbreden. Stadsbeheer geeft echter aan, dat er geen budget voor beschikbaar is. Gorissen wil graag dat de gebiedscommissie uitzoekt hoe dit probleem opgelost en gefinancierd kan worden.

Vuurwerkoverlast

In Kralingen en Coorswijk ervaren bewoners al geruime tijd last van het afsteken van vuurwerk buiten de jaarwisseling om. In september hebben bewoners van De Esch gedemonstreerd tijdens een vuurwerkshow.  Ook werd er onlangs toestemming verleend om tijdens een bruiloft in het Kralingse Bos vuurwerk af te steken. De gebiedscommissie vindt dit een ongepaste locatie voor het afsteken van vuurwerk. De gebiedscommissie komt met een ongevraagd advies naar het College van Burgemeester en Wethouders omtrent dit onderwerp.  Er moet een kader komen voor het afsteken van (professioneel) vuurwerk wat ervoor zal zorgen dat het afsteken van vuurwerk, buiten de jaarwisseling om, aan banden wordt gelegd.

Overlast Kralingse Bos

Het andere ongevraagde advies vanuit de gebiedscommissie betreft de problematiek rondom de evenementen in het Kralingse Bos. Jaarlijks heeft het kralingse Bos 3 miljoen recreanten. De balans tussen ruimte voor natuur en het intensieve gebruik van het bos, komen steeds meer onder druk te staan. De gebiedscommissie krijgt steeds meer klachten van omwonenden en belanghebbenden, zoals sportverenigingen en horecaondernemingen. Het grootste probleem zijn de evenementen, die in het bos plaatsvinden. In 2018 vonden er 100 A-evenementen en 5 B-evenementen plaats. Van de A-evenementen wordt over het algemeen weinig last ondervonden, dit geldt niet voor de B-evenementen.  Met name de periode van het op- en afbouwen is een probleem. Het CHIO (paardensport) heeft 40 dagen nodig voor de op-, en afbouw. Ook het Kralingse Bos festival zorgde voor overlast met 21 dagen op, – en afbouw. In het locatieprofiel staat dat het Kralingse Bos in de maanden juli en augustus niet geschikt is voor grote evenementen, toch heeft het Reggae Festival in deze periode plaats gevonden. Ook het parkeren is een probleem. Alleen voor het CHIO evenement wordt parkeren op afstand geregeld. De omliggende wijken moeten het parkeerprobleem opvangen, wat zorgt voor de nodige klachten van inwoners. De gebiedscommissie is niet tégen evenementen in het Kralingse Bos, maar stelt wel een bezoekersmaximum van 10.000 te hanteren. De gebiedscommissie wil graag een vast aanspreekpunt hebben voor bewoners met klachten omtrent dit onderwerp. Ook wil de gebiedscommissie dat er secuur wordt toegezien op het schoonmaken en opruimen van achterblijvend afval na een evenement, met name drugsrestanten. Het inschakelen van voldoende verkeersregelaars tijdens een evenement is ook een belangrijk aandachtspunt. Ook dient het strandbad, waar geen honden in mogen, voor de helft toegankelijk te blijven voor recreanten tijdens een evenement. Het groen in het bos wordt regelmatig beschadigd. De gebiedscommissie wil dat de rekening voor het herstel hiervan voor de organisator is. Zie voor de komende vergaderingen: rotterdam.nl/wonen-leven/kralingen-crooswijk


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.