Vorig jaar vervaardigde Jan Wagner een kunstwerk voor een tentoonstelling over hergebruik. Hij gebruikte een weggegooide kruisvormige klos met achttien boorgaten waarin hij onder meer uitgedoofde kaarsen plaatste. In de symboliek van het kruis en de kaarsen en in het toevallige aantal zag hij een verwijzing naar Het lied der Achttien Dooden van Jan Campert. Dit verzetsgedicht ter nagedachtenis van de in 1941 gefusilleerde verzetsstrijders liet hem niet meer los. Hij maakte een serie van achttien pastelkrijttekeningen die hij dit jaar, rond de dodenherdenking, wil exposeren en vond galeriehouder Georges Knap van Galerie Kralingen bereid het expositieschema van de grote zaal aan te passen. Gezocht werd nu naar een geschikte tentoonstelling voor in de foyer. Daarvoor werd fotograaf Einar Been gevraagd, die aan de slag is gegaan met het portretteren van Rotterdammers die zich de oorlog nog herinneren en die met een uitgebreide ondertiteling zullen worden geëxposeerd. Dit laatste komt des te beter uit omdat historicus Dik Vuik een losse afspraak had om in de galerie een tijdschrift te presenteren over Kralingers in oorlogstijd. Zo wordt het een hele manifestatie, vanaf 3 mei t/m Hemelvaartdag.

Van links naar rechts Dik Vuik, Jan Wagner en Einar Been, bij de Steen van de Miljoenen Tranen

Van links naar rechts Dik Vuik, Jan Wagner en Einar Been, bij de Steen van de Miljoenen Tranen

Op 3 mei wordt de tentoonstelling geopend met poëzie en muziek, op 4 mei is er een treffen na de dodenherdenking op de Oudedijk, op 10 mei een lezing door Dik Vuik (‘de oorlog dichtbij’) en op 14 mei (Hemelvaartsdag) worden expositie en manifestatie afgesloten met een concert. Het bezoek is alle dagen gratis, u bent van harte welkom.

Galerie Kralingen ,  www.galeriekralingen.nl ,  Gashouderstraat 9 ,  3061 EH Rotterdam