De gemeente Rotterdam en de provincie Noord-Holland lanceren samen met Sobolt de applicatie “Park the Sun”. Veel parkeerterreinen in provincie Noord-Holland en gemeente Rotterdam kunnen slimmer benut worden door overdekt parkeren te combineren met de opwek van energie met zonnepanelen. Door inzichtelijk te maken welke terreinen geschikt zijn, hoeveel energie kan worden opgewekt en wat de investeringen en de terugverdientijd zijn, wordt de kans van zonnepanelen op parkeerterreinen steeds groter.
Zowel de provincie Noord-Holland als de gemeente Rotterdam zien veel potentie in het overkappen van parkeerterreinen als vorm van duurzame energieopwekking.

De Rotterdamse Duurzaamheidswethouder Arno Bonte wil binnen zijn gemeente de komende twee jaar tenminste 50 solarcarports helpen ontwikkelen. “Rotterdam heeft de ambitie om een klimaatneutrale stad te worden. We willen daarom zoveel mogelijk plekken benutten om schone energie op te wekken. Met Park the Sun helpen we eigenaren van parkeerterreinen, investeerders en lokale energie-coöperaties om een interessante businesscase te maken om zonne-energie op te wekken’ aldus Bonte.

Park the Sun is onderdeel van een van de 55 klimaatdeals uit het Rotterdams Klimaatakkoord. In dat akkoord hebben meer dan 100 Rotterdamse bedrijven en maatschappelijke organisaties afspraken gemaakt over een halvering van de CO2-uitstoot in de komende tien jaar.

Gedeputeerde Stigter van Provincie Noord-Holland: “Dubbel ruimtegebruik met solarcarports vormt een goede kans om op duurzame wijze in de elektriciteitsbehoefte te voorzien. Parkeerterreinen zijn extra aantrekkelijk omdat we steeds meer elektrisch aangedreven auto’s krijgen. Wanneer je direct laadpalen plaatst bij een solarcarport sla je twee vliegen in één klap en dat is vaak goed voor de financiële haalbaarheid. Met Park the Sun kunnen niet alleen wij als overheid zelf gemakkelijker het initiatief nemen, maar bijvoorbeeld ook een zorgcentrum, hotel of de lokale accountant.“

Quickscan
Op parkthesun.com kan iedereen een quickscan doen. Voor alle gemeenten in de provincie Noord-Holland en de gemeente Rotterdam, inclusief het havengebied, kun je het hele gebied verkennen om vervolgens een individuele parkeerlocatie te onderzoeken. Van iedere solarcarport is zichtbaar aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan, wat de investeringen en de opbrengsten zijn én is er een visualisatie van de resultaten.

Parkeerlocaties met zonpotentie
Inmiddels zijn de eerste solarcarports in Nederland operationeel in Bloemendaal en Rotterdam.

Webinar op 30 oktober 2020 voor een demo, meer informatie en uw vragen
Op 30 oktober 2020 om 10.00 uur organiseren de partijen een webinar over de werking van de tool. U kunt zich hiervoor aanmelden.


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.