Bij Nico en Wilma Nieuwdorp, wonende aan de Boermarke, werd de afgelopen week een nieuw raam ingezet. Het was niet het enige nieuwe raam dat ingezet moest worden door David en Martin van Glashandel Raijmakers.

Er zouden nog acht volgen – in hetzelfde huizenblok. Een boze ex-bewoner ging een paar keer rond met een grote hamer en een vuilniszak met volle bierflessen. Zijn bedoeling was steeds: het raam met de hamer inslaan en vervolgens keihard een volle fles bier naar binnen gooien. Dat laatste lukte niet altijd. Echter, de schade was groot en de schrik zit er bij de bewoners goed in. Nico Nieuwdorp werd door de man die geheel buiten zinnen leek, bijna van de galerij geduwd. Zijn vrouw Wilma denkt er met afschuw aan terug.

Negen ramen aan diggelen

Na die gebeurtenis werd hij door de gealarmeerde politie in de kraag gevat en vastgezet. Waarom de ex-bewoner boos is? Hij geeft er zijn buren de schuld van dat hij niet lang geleden uit zijn huis is gezet. Dat huis was extreem vervuild en hij gedroeg zich voortdurend onaangenaam volgens de getroffen bewoners. Overduidelijk bleek hij niet in staat voor zichzelf te zorgen. De bewoners vrezen dat als de man weer wordt losgelaten, hij door zal gaan met zijn wraakoefening en hopen dat de rechter (hij moet eerdaags voorkomen) bijvoorbeeld besluit dat hij ‘begeleid’, onder toezicht moet wonen. Hij moet een zorgtraject in, vinden zijn ex-buren. Een buurvrouw begrijpt het ergens wel. ‘Hij werd immers uit z’n vertrouwde omgeving gehaald, hij was altijd alleen en had met niemand hier contact’.