• Samenwerking tussen school en ouders succesvol

Met de ondertekening van een convenant tussen oudergroep Croostwijk en de A.S. Talmaschool is op 4 juli 2016 de vorming van een gemengde basisschool voor Nieuw Crooswijk een stap dichterbij gekomen. Vanaf september stroomt een nieuwe groep leerlingen in op de Talmaschool. Het is een belangrijke stap vooruit voor de hele wijk, die op het punt staat een Rotterdamse modelwijk te worden.

Het convenant werd ondertekend door vertegenwoordigers van de school, de MR, scholenkoepel Kind en Onderwijs en oudergroep Croostwijk. Het doel: van de Talmaschool dé wijkschool van Nieuw Crooswijk maken. Een school met kinderen uit de oudbouw en de nieuwbouw, rijk en arm, autochtoon en allochtoon, gelovig en niet gelovig, enzovoort.

Josine Meurs, hoofd onderwijs van de gemeente Rotterdam, sprak de aanwezigen toe: “We vinden dit een geweldig initiatief. We weten zeker dat jullie er samen een succes van gaan maken.”

Grootschalige sloop
Nieuw Crooswijk is een wijk in (her)opbouw. Na grootschalige sloop raakte het openbare leven in de wijk in de versukkeling. De wijk verloor een school en veel middenstanders moesten de handdoek in de ring gooien. Met het aantrekken van de economie werden de grootschalige bouwplannen voor de wijk uit de ijskast gehaald. Inmiddels stroomt de wijk vol met jonge gezinnen.

Namens de school tekent directeur Monique Degeling

Namens de school tekent directeur Monique Degeling

Tij keren
De A.S. Talmaschool is een protestants christelijke basisschool in het hart van Nieuw Crooswijk. Veel van de kinderen komen uit de omringende sociale woningbouw. Nieuwe, overwegend hoogopgeleide, bewoners van de wijk lieten de school veelal links liggen. Zij gingen met hun kinderen naar scholen in omringende wijken. Oudergroep Croostwijk zette een actie op touw om dit tij te keren.

Namens oudergroep Croostwijk tekent Wout van der Heijden

Namens oudergroep Croostwijk tekent Wout van der Heijden

Doelstelling behaald
Vanaf september stroomt een nieuwe lichting kinderen in op de Talmaschool. Het doel is minimaal een derde kinderen van hoogopgeleide ouders (HBO+) in een klas van maximaal vijfentwintig leerlingen te behalen. Voor de eerste nieuwe groepen is deze doelstelling al ruimschoots behaald. Bovendien wordt gezorgd voor buitenschoolse opvang (BSO) op de Talmaschool en aanvullende promotie van de school.

web groepsfoto oudergroep croostwijk

Modelwijk
De herbouw van Nieuw Crooswijk vordert inmiddels op hoog tempo. De wijk heeft alles in zich om een modelwijk voor Rotterdam te worden. Een levendige wijk, waarin bewoners uit alle lagen van de bevolking en van alle achtergronden samenkomen. De vorming van een goede gemengde basisschool is daarbij een belangrijke stap.

schoolkinderen dansend voor Talmaschool web

Meer informatie over het ouderinitiatief en het convenant vindt u op www.croostwijk.nl. Meer informatie over de school op www.talmaschool-rotterdam.nl

Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)