• Vrijwilligers zetten activiteiten voort vanuit ‘De Heuvel’

De vrijwilligers van Gilde Rotterdam hebben eind 2015 een eigen stichting opgericht, waarmee de organisatie geheel zelfstandig verder werkt in de stad. Gilde Rotterdam heeft sinds 1 januari ook een nieuw kantoor, in gebouw ‘De Heuvel’ aan het Grotekerkplein. Van daaruit worden alle activiteiten op de vertrouwde wijze voortgezet.

Gilde Rotterdam gaat het dertigste jaar van haar bestaan in op een nieuw adres in de stad. Door de oprichting van de stichting als aparte organisatie, werd het kantoor bij het Centrum voor Diensverlening verlaten en was een nieuw eigen adres nodig. Dat adres is nu gevonden aan het Grote Kerkplein 5, gebouw De Heuvel.

Goed begin
Het nieuwe kantoor biedt tal van voordelen voor Gilde Rotterdam. Het bestuur en de vrijwillgers zijn dan ook enthousiast: “We zitten nu in het hart van de stad. In hetzelfde pand is ook Cultuur Concreet gevestigd, de organisatie van de cultuurscouts in Rotterdam. Een mooiere verbinding is bijna niet mogelijk. Vanuit De Heuvel zetten we al onze vertrouwde activiteiten voort. Daarbij zullen we vanaf dit moment nog meer kunnen samenwerken met andere culturele en maatschappelijke organisaties in de stad. We beginnen op een heel goede manier aan 2016, het jaar van ons 30jarig jubileum.”

Hoofdactiviteiten

Gilde Rotterdam kent drie hoofdactiviteiten: taalactiviteiten, kennisoverdracht en rondleidingen door de stad. De 400 vrijwilligers zetten deze activiteiten onverminderd voort. Zo worden mensen onder meer geholpen om hun Nederlands te verbeteren of om de stad beter te leren kennen. Maar er worden ook activiteiten aangeboden over bijvoorbeeld computers, i-pads, (thuis)administratie, creatieve hobby’s en huiswerkbegeleiding.

Voor meer informatie over de mogelijkheden kan contact worden opgenomen met Gilde Rotterdam: info@gilderotterdam.nl, tel. 010-2038485 of 4362844. Bezoekadres: Grotekerkplein 5, 3011 GC Rotterdam. Zie ook www.gilderotterdam.nl.

De doelstelling van Gilde is kennis (kunde, ervaring en vaardigheden) overdragen, naar het voorbeeld van de gilden die we vanuit het historisch verleden kennen. Er zijn momenteel
circa zeventig Gildes in Nederland. Via Gilde kunnen mensen hulp en advies krijgen bij een zeer uiteenlopend aantal onderwerpen. Van oudsher waren de vrijwilligers vaak 50-plussers die hun kennis en vaardigheden wilden blijven inzetten, nu is Gilde Rotterdam een organisatie van en voor Rotterdammers van alle leeftijden.

(ingezonden mededeling Gilde Rotterdam / Dik Vuik)

Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)