De herstructurering van Nieuw Crooswijk wordt doorgezet, maar aangepast aan de nieuwe werkelijkheid. Het deelgebied Wandeloord wordt verder afgebouwd; de aanpak voor de overige gebieden is gevarieerd. Naast sloop en nieuwbouw is er ook veel ruimte voor behoud en renovatie.

In de jaren na de start van de grootschalige herstructurering in 2007, veranderde de marktomstandigheden drastisch. Daarom is gekozen voor een nieuwe koers. “De nieuwe aanpak is minder vergaand dan het oorspronkelijk plan”, licht deelgemeentevoorzitter Wim van Heemst toe. “Maar de ambitie voor Nieuw Crooswijk blijft overeind: een groene stadswijk tussen de binnenstad en het Kralingse Bos. Waar de geboren en getogen Crooswijkers wonen en ook nieuwe bewoners. En waar een afwisseling is tussen koop- en huurwoningen voor verschillende inkomensgroepen.”

Bouw van nieuwe woningen, en veel ruimte voor behoud en renovatie

 

Het nieuwe perspectief in het kort
De hoofdlijnen van de nieuwe aanpak zijn:

  • In Wandeloord wordt de nieuwbouw afgemaakt. Eind 2013/begin 2014 start OCNC met de bouw van het volgende bouwblok. Naast dit huizenblok komt een park. De laatste twee bouwblokken worden gebouwd wanneer de woningmarkt aantrekt. Tot die tijd worden de lege bouwlocaties tijdelijk ingericht.
  • De aanpak in Paradijshof is een mix van handhaven en sloop-nieuwbouw door o.a. het kwaliteitsverschil tussen de woningen. De uitvoering hiervan begint in 2014 onder regie van Woonstad Rotterdam.
  • Voor het Schutterskwartier maakt Woonstad Rotterdam in overleg met bewoners in 2013 een plan van aanpak. Daarbij wordt gekeken naar het openbaar gebied, de verkoop van panden, funderingsherstel en particulier opdrachtgeverschap.
  • In de overige gebieden verhuurt Woonstad Rotterdam de bestaande woningen voor de middellange termijn, waarbij noodzakelijk onderhoud wordt uitgevoerd.
  • OCNC onderzoekt of de schoolgebouwen op het binnenterrein Groot Trapezium een nieuwe bestemming als zorgcomplex kunnen krijgen.
bewonersavond NC

Bewoners zijn op 26 juni tijdens een bijeenkomst in Huys te Krooswijck geïnformeerd door de samenwerkingspartners: gemeente, Woonstad Rotterdam en OCNC (foto: Karin Oppelland).

Uitwerking met bewoners en ondernemers
Gemeente, Woonstad en de OCNC werken de hoofdlijnen nu verder uit. Wim van Heemst: “We zijn blij dat we het aangepaste plan voor de zomervakantie kunnen presenteren. Want we realiseerden ons dat de vertraging van het oorspronkelijke masterplan voor onzekerheid zorgde. Nu gaat het erom dat we de consequenties van de nieuwe aanpak op straat- en woonniveau duidelijk maken. Daar gaan we de komende periode mee aan de slag, en dat doen we zo veel mogelijk samen met bewoners en ondernemers in de wijk. De nieuwe aanpak biedt hier ruimte voor.”

Meer informatie
Op de website www.rotterdam.nl/nieuwcrooswijk kunt u de ‘Visie: Nieuw perspectief op Nieuw Crooswijk’ lezen. Hierin staat de aanpak uitgebreid omschreven. Ook staat op de website een plattegrond met de deelgebieden. Voor meer informatie over de aanpak per deelgebied kunt u tevens terecht op www.woonstadrotterdam.nl en www.nc2018.nl.

KLIK HIER voor het laatste nieuws van de Deelgemeente of DOWNLOAD de PDF met al het nieuws.

 

Deelgemeente Kralingen Crooswijk