Het Oranje Fonds ondersteunt sociale initiatieven in het Koninkrijk der Nederlanden. Dat doen ze met geld, met kennis en met contacten. De Prins van Oranje en Prinses Máxima zijn al sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds. Ter gelegenheid van de aankomende inhuldiging organiseren ze een speciale actie. Samen met iedereen in het Koninkrijk gaan ze op zoek naar de mooiste, beste, succesvolste en leukste sociale initiatieven. Zo wijzen ze, samen met u, de nieuwe Koning en Koningin de weg naar bijzondere maatschappelijke organisaties overal in het land. Voor de uiteindelijke winnaars is er € 50.000,= beschikbaar én een Appeltje van Oranje.U kunt stemmen op www.kroonappels.nl

Woensdagochtend 20 maart wordt op www.kroonappels.nlbekend gemaakt wie de winnaars zijn in de verschillende categorieën en wie doorgaan naar de volgende ronde.

Hieronder staan een aantal Rotterdamse projecten waar u op kunt stemmen maar er zijn natuurlijk nog veel meer projecten.

 

kroonappels

 


 

Kunst tegen de verpaupering (Bewonersgroep Kralingen-West)
In Kralingen-West is de laatste jaren sprake van een ernstige verpaupering. De bewonersgroep Kralingen-West vond het belangrijk om daar iets aan te doen. Zij hebben alle winkeliers van het Middelpunt benaderd en eigenaren van leegstaande winkels om daar voor zes maanden foto’s op te hangen van alle in de wijk georganiseerde activiteiten. Er was sinds lange tijd weer iets leuks te zien en er werd dan ook veel over gesproken. De bedompte sfeer was verdwenen. Er was een bruisende energie en wijkbewoners werden geïnspireerd en kwamen met ideeën om de wijk op te pimpen. Dat was nou net de bedoeling. Samen tot nieuwe ideeën komen om onze wijk een betere uitstraling te geven. Dat is gelukt!
Als de Bewonersgroep Kralingen-West wint willen ze met het geld hun nieuwe project realiseren, namelijk het openen van een buurt- en activiteitencentrum. Zij willen graag een plek maken waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen organiseren.


 

BBBS heeft zich aangemeld met het Schoolbased programma.
BBBS Schoolbased mentoring is een programma waarbij kinderen worden gekoppeld aan een mentor. Het gaat om kinderen die gepest worden, niet zo lekker in hun vel zitten, een taalachterstand hebben, maar ook bij kinderen die extra hulp met schoolwerk kunnen gebruiken of juist zeer dominant zijn in de klas. De mentor – ‘Big Brother’ of ‘Big Sister’ genoemd – ontmoet het kind gedurende een schooljaar wekelijks een uurtje op de basisschool.

Tijdens dit uur doen zij samen leuke en nuttige activiteiten, zoals spelletjes, sporten, lezen of huiswerk. Mentoren treden op als rolmodel en als steuntje in de rug om de kinderen en jongeren in hun sociale en emotionele ontwikkeling te helpen. Mentoren leren de kinderen hun gevoelens te uiten, te communiceren en vriendschappen te onderhouden. De mentor geeft exclusieve aandacht en motiveert het kind om zijn talenten te ontwikkelen. Geef alle kinderen een kans en steun Big Brothers Big Sisters of Rotterdam.


 

CHIO Zonder Hindernissen en het Scholenplan
Als u initiatieven als het CHIO Zonder Hindernissen en het CHIO Scholenplan een warm hart toe draagt, vragen we u op 15 maart of 16 of 17 maart  uw stem te geven aan een van deze twee maatschappelijke CHIO programma’s. Kroonappels is een initiatief van het Oranjefonds en stelt dit jaar een bedrag van € 50.000 beschikbaar voor sociale initiatieven. De Prins van Oranje en Prinses Máxima zijn al sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds. Voor het CHIO Rotterdam zijn het Scholenplan en CHIO Zonder Hindernissen kandidaat gesteld in de categorieën ‘jeugd’ en ‘helpende hand’. Alleen dit weekend kunt u uw stem uitbrengen.

Op 20 maart worden per gemeente de gemeentelijke winnaars bekend gemaakt, die brengen daarna een stem op elkaar uit en op 18 april wordt bekendgemaakt wie het geldbedrag van € 50.000 wint. U helpt enorm door uw stem uit te brengen op CHIO Zonder Hindernissen, het initiatief dat inmiddels al meer dan 10 jaar zorgt dat mensen die slecht ter been zijn een mooie dag beleven bij het CHIO Rotterdam door het faciliteren van een rolstoelterras, begeleiding en vervoer per golfcar. Het Scholenplan van het CHIO Rotterdam zorgt al even zo veel jaar dat duizenden schoolkinderen van basisscholen op een leuke en leerzame manier kennis maken met het evenement en de paardensport. Om te stemmen gaat u naar CHIO Zonder Hindernissen  of naar Scholenplan . Breng vandaag nog uw stem uit!


 

Mama’s actief (Buurtwerk Kralingen-Crooswijk)
Kent u de talentenbuurtwerkplaatsen van Stichting Buurtwerk Kralingen-Crooswijk? Zij stimuleren bewoners in de wijk om diensten uit te wisselen, bijvoorbeeld behangen, koken of een band plakken voor de buren. Dit jaar richten zij zich op een specifieke groep binnen de buurtwerkplaats: moeders.

De moeders zijn actief bezig in de wijk en stimuleren hiermee ook andere wijkbewoners om mee te doen voor hun eigen buurt. Van een wijktuin tot activiteiten rondom sport en spel en daarnaast organiseren de moeders ook een wijkrestaurant. De actieve moeders zijn een voorbeeld van burgerkracht in de wijk; voor elkaar en met elkaar. De hele wijk krijgt de kans om mee te doen en zich in te zetten voor de eigen buurt. Het initiatief start met 16 moeders, maar hoopt op snelle uitbreiding. Zien inspireren doet inspireren!


 

Oogstfeest (Bewonersgroep Kralingen-West)
Tijdens het oogstfeest zijn er veel (oude) ambachten die door bewoners uit de omgeving worden gedemonstreerd. Hierdoor kunnen alle bezoekers en kinderen uit de wijk ervaren hoe leuk het is om een ambacht uit te voeren en gebruik te maken van natuurproducten. Juist de kinderen worden gestimuleerd om veel van deze ambachten uit te proberen. Oud laat jong zien wat tradities betekenen en dat deze een belangrijk deel uitmaken van alle in de wijk wonende culturen.
Als de Bewonersgroep Kralingen-West wint willen ze met het geld hun nieuwe project realiseren, namelijk het openen van een buurt- en activiteitencentrum. Zij willen graag een plek maken waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen organiseren.


 

Cultuurscouts zijn er voor jou! (Cultuurscouts/SBAW)
De jongeren zijn de toekomst van Rotterdam. Daarom helpen de cultuurscouts jou als je kunst- en cultuuractiviteiten wilt organiseren. Samen met studenten van Hogeschool Rotterdam ontwikkelden ze een toolbox: Eerste Hulp Bij Organiseren. Die EHBO geven we ook persoonlijk: de cultuurscouts bieden hulp bij het uitwerken van ideeën, vinden van geld en persaandacht en matchen het initiatief met andere jongeren, bewoners, , kunstinstellingen en organisaties. Organisatietalentontwikkeling (goed Wordfeudwoord) pur sang volgens de cultuurscouts.

Rotterdam is nooit af, er zijn juist altijd kansen voor jóuw plan. De cultuurscouts helpen je om die kansen te pakken en de stad een beetje meer van jou te maken. Geef ons jouw stem en wij zetten samen die kroon op onze stad.


 

Open houden buurthuis (Bewonersplatform DWL De Esch)
Bewonersplatform DWL De Esch wil het buurthuis toegankelijk houden voor de samenleving. Het buurthuis is te gebruiken voor het organiseren van cursussen, sport-, spel-, en eetmomenten en de mogelijkheid tot het uitvoeren van creatieve hobby’s. Mensen komen graag samen, gaan gezellig met elkaar om en kunnen er ook nog wat leren. De wijk heeft zijn oude hart weer terug en leeft op. Als het bewonersplatform wint wordt het geld gebruikt om het buurthuis in stand te houden. Zij willen ook graag weer meer kinderactiviteiten, seniorenmiddagen en diverse cursussen organiseren.


 

Jong en oud werken samen in Kralingen-West van ‘t Hofje van Gerrit de Koker
Bewoners van het ouderencomplex ‘t Hofje van Gerrit de Koker en de kinderen van Basisschool de Kleine Wereld hebben een unieke samenwerkingsvorm gevonden waarin meerdere gezamenlijke activiteiten per jaar plaatsvinden. Zo wordt er rond de school en het ouderencomplex opgeruimd en schoongeveegd. Tijdens de Kinderboekenweek lezen de ouderen voor aan de kinderen van de onderbouw. Het initiatief betekent veel voor beide werelden, het stimuleren van de onderlinge contacten betekent wederzijdse hulp, maar ook respect en een gezamenlijke activiteit voor jong en oud is vooral erg leuk en gezellig.

Het stimuleren van contacten tussen de generaties is en blijft erg belangrijk. Jong en oud kunnen altijd van elkaar blijven leren en elkaar helpen. Deze samenwerking is niet vanzelfsprekend, de initiatiefnemers zetten zich hier voor in. Het leverde een geweldige samenwerking met vele mooie mensen en nieuwe contacten als resultaat. Dat verdient een pluim en nog mooier; een prijs.


 

Koninginnedag van Speeltuinvereniging Crooswijk
De activiteiten rondom Koninginnedag bij speeltuin Crooswijk brengen mensen uit de buurt, en er buiten, bij elkaar. Activiteiten voor kinderen zijn het hoofddoel, maar de speeltuin heeft ook een goede band met de ouderen door de clubdagen. De vereniging zet zich al 80 jaar in voor de mensen uit de wijk. Als de speeltuin Crooswijk wint, willen zij met het geld nieuwe materialen aanschaffen voor in de speeltuin en daarnaast ook de toekomst van de speeltuin veilig stellen.

LETS Paradijs K/C en Het Kleding Paradijs 

Kijk voor alle andere projecten op kroonappels.nl