Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel, NRJ, het Rotterdamse antwoord op de decentralisatie per 1 januari 2015 van de jeugdhulp, vanuit Den Haag. In het hele land dienen de gemeenten de jeugdhulp zélf te gaan regelen. Een en ander heeft tot veel deining geleid en met name wordt de termijn waarop dit geregeld dient te zijn, veel te kort geacht en bovendien wordt er bezuinigd.

In de Hoflaankerk waren op dinsdag 8 april zeer veel professionals bijeen om het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel met elkaar te bespreken. Het Centrum voor Jeug en Gezin, CJG speelt hierbij een centrale rol.

Het is de bedoeling dat Rotterdammers voor jeugdhulp vanaf 2015 terechtkunnen in hun eigen wijk. Aan de situatie dat men met allerlei instellingen en hulpverleners te maken heeft, komt een einde. In Rotterdam komen 42 ‘Wijkteams jeugd en gezin’. Men verwacht dat de jeugdzorg zo efficiënter en goedkoper kan. Op dinsdag 8 april werd het spiksplinternieuwe wijkteam Crooswijk reeds gepresenteerd. Binnen niet al te lange tijd zal er ook een wijkteam Kralingen zijn.

Coach
Als het de omgeving, gezin, school, teveel wordt schiet het wijkteam te hulp. Gaat het boven de macht van het wijkteam, dan wordt meer gespecialiseerde hulp ingeschakeld, zoals pleegzorg, speciale dagbehandeling of gedwongen hulp. Gezinnen die hulp nodig hebben krijgen één vaste contactpersoon bij het wijkteam, de ‘jeugd- en gezinscoach’.

NRJ

Expertise
Het wijkteam bestaat uit medewerkers van jeugdhulpinstellingen en welzijnsorgasaties. De jeugden gezinscoaches van het wijkteam beschikken over een brede expertise. De leden van het wijkteam in Crooswijk kozen allen nadrukkelijk voor Crooswijk. Zie: www.rotterdam.nl/nieuw jeugdstelsel