Pasen luidt traditioneel een nieuw seizoen in: de dagen worden lichter en de natuur vernieuwt zich. Sommige mensen trekken er graag op uit, anderen brengen de dagen door met elkaar. Paaseieren, een gezamenlijke brunch, de Matthäus-Passion: Pasen kent veel tradities die van oud op jong worden doorgegeven. Veel ouderen voelen zich tijdens de paasdagen vergeten. Meer dan 40% van de ouderen voelt zich eenzaam. Voor zo’n 15.000 ouderen is er sinds een paar jaar een nieuwe traditie: met Pasen komen basisschoolleerlingen en vrijwilligers van de Zonnebloem hen een pakketje brengen met lekkers en een attentie. In de verzorgingshuizen wordt geknutseld, gezamenlijk ontbeten en gezongen. Het zijn waardevolle ontmoetingen waarbij wederzijds respect en begrip ontstaat tussen jong en oud. De Riki Stichting organiseert deze landelijke actie om eenzaamheid onder ouderen te verminderen en te voorkomen. Samen Pasen vieren: het verbindt en geeft plezier. Zover de de Riki Sichting. Zie: www.rikistichting.nl

Op woensdag 16 april gingen leerlingen van groep 3 van OBS (openbare basisschool) De Kleine Wereld naar ouderenhuisvesting Hoppesteyn om pakketjes uit te delen. De 7-jarige Julian van De Kleine Wereld overhandigt Hoppesteyn-bewoonster Cootje Bulens (‘anno 1920’) het Paaspakket. Cootje (‘ik heb m’n eigen tanden nog’), herinnerde zich spontaan een Paasliedje van vroeger: ‘Het oude is voorbijgegaan, want de Heer is waarlijk opgestaan’. Meester Dennis, juf Francis en stagiaire Els waren met de kinderen meegekomen.

De Kleine Wereld