Impressie Campus Erasmus MC, publicatie onder vermelding van Diederendirrix architectuur en stedenbouw

Het Erasmus MC krijgt een campus. De campus wordt een levendige plek waar gezondheidszorg, technologie en ondernemerschap samenkomen en ruimte vinden in (nieuwe) gebouwen.  Zorgorganisaties, innovatieve bedrijven op het gebied van gezondheid en technologie, onderwijs- en onderzoeksinstellingen werken hier in de toekomst samen om de nieuwste technologische ontwikkelingen in de praktijk te brengen. Dit staat in het Masterplan 2050 voor de Erasmus MC Campus dat vandaag door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld.

De campus wordt een gemeenschap waarin wetenschappers, studenten en opleiders talent, kennis en expertise delen. “Om verdere vooruitgang in de zorg te krijgen, is het noodzakelijk dat zorgpartijen, onderzoekers vanuit verschillende expertisegebieden en ondernemers intensief samenwerken. De campus wordt een plek waar dat mogelijk is en draagt zo bij aan een verdere verbetering in de zorg voor individuele patiënten en aan de gezondheid van onze bevolking’, aldus Stefan Sleijfer, decaan en vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC. De gemeente en het Erasmus MC laten in hun nauwe samenwerking bij de ontwikkeling van de campus hun grote verbondenheid zien. “Het gaat hier om meer dan alleen een uitbreiding van een ziekenhuis. Er komt een compleet stuk stad bij met stedelijke voorzieningen dat bijdraagt aan nieuwe werkgelegenheid, met groen en goede bereikbaarheid. Belangrijk hierbij is een goede verbinding van de omgeving met de campus”, vult wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen) aan.  Er is bewust voor gekozen om de campus in het hart van de stad te plaatsen en niet ergens in een wijk buiten het centrum.

Sterkere verbinding met omringende stadsdelen
Het Erasmus MC verandert met de komst van de campus in een locatie met toegankelijke entrees aan alle kanten, groene pleinen en wandelroutes. Er ontstaat een sterkere verbinding met de omringende stadsdelen. In de toekomst wordt de publiek toegankelijke passage door het ziekenhuis verbonden met een voetgangersroute naar het Coolhavenpark bij de stadswijk Little C. Zo kunnen voetgangers straks rechtstreeks van Little C naar het Museumpark wandelen.

Nieuwbouw vanaf 2024
De ontwikkeling van de campus is al in gang gezet, maar komt vanaf 2024 in een stroomversnelling. Dan starten nieuwbouwprojecten voor gebouwen van zorgpartners en opent een verzamelgebouw voor onder andere start up bedrijven. Als eerste start de transformatie van gebouwen aan de zijde van de ’s-Gravendijkwal en de Westzeedijk. De verouderde gebouwen aan de ’s-Gravendijkwal, waaronder het oude Dijkzigt ziekenhuis en de voormalige zusterflat, maken plaats voor locaties voor externe zorg, onderzoek en onderwijspartijen. Er is ruimte voor een uitbreiding van ongeveer 361.000 m2 in de nieuwe campus. In 2027 zijn de eerste nieuwe gebouwen gereed.

Hoogwaardig Openbaar Vervoer
Voor een optimale verbinding tussen de Erasmus MC Campus en de omringende stadsdelen zijn aanpassingen in het wegen- en verkeersnet nodig. Een goede bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers, maar ook voor de auto, is daarbij het uitgangspunt. Er komt een nieuwe parkeergarage aan de westzijde van het Erasmus MC, met een afslag naar de ’s-Gravendijkwal. De nieuwe Daniel den Hoedbrug gaat de schakel vormen tussen Little C met het Daniel Den Hoed Familiehuis en het toekomstige plein bij het Erasmus MC. Een wens is verder een hoogwaardige openbaar-vervoerverbinding (HOV) tussen Rotterdam Centraal Station en het Zuidplein, met een halte aan de ’s-Gravendijkwal, dichtbij het Erasmus MC.

Groene inpassing in de omgeving
De ontwikkeling van de campus gebeurt in fases.  Eerst is de zone langs de
’s -Gravendijkwal aan de beurt, met nieuwbouw voor zorgpartners. Daarna volgen de zijde langs de Westzeedijk, met nieuwbouw voor start up bedrijven, en als laatste – rond 2040 – de zone aan het Museumpark. De nieuwbouw krijgt een groene omgeving.

Duurzaamheid krijgt een belangrijke plek in de ontwikkeling. Denk aan groene daken en dakterrassen, waterbergingen voor de opvang van regenwater en energieneutrale gebouwen. Met deze voorzieningen draagt de campus bij aan een gezonde en groene leefomgeving.

Rotterdam Square
De Erasmus MC Campus wordt inhoudelijk verder ontwikkeld door de ‘Rotterdam Square’, een stichting die op de campus een innovatief ecosysteem gaat bouwen. De stichting gaat de Erasmus MC Campus nationaal en internationaal onder de aandacht brengen, events organiseren en acquisitie voor potentiële toetreders doen.

Het Masterplan is een toekomstvisie op hoofdlijnen voor de ontwikkeling van de Erasmus MC Campus. In het Masterplan staan de ambitie, de mogelijkheden en de randvoorwaarden die de gemeente en het Erasmus MC zien voor een duurzame ontwikkeling.  De komende tijd gaan het Erasmus MC en de gemeente de plannen verder uitwerken.

(Ingezonden mededeling gemeente Rotterdam)


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.