Rotterdam, 1 januari 2018 – Tijdens afgelopen dagen zijn acht vuurwerkslachtoffers met oogletsel bij Het Oogziekenhuis Rotterdam binnengebracht. Zes patiënten hebben blijvend letsel opgelopen. Voor de patiënten betekent dit verminderd zicht dan wel ogen die uiteindelijk volledig blind worden en mogelijk zelfs verwijderd moeten worden. De meeste letsels zijn veroorzaakt door legaal knal- en siervuurwerk. Drie van de acht slachtoffers waren omstander en zijn geraakt door rondvliegend vuurwerk. Geen enkel slachtoffer had een vuurwerkbril op. Onder deze slachtoffers bevinden zich geen kinderen jonger dan 15 jaar.

Vanochtend worden de eerste drie operaties uitgevoerd om de schade aan de ogen te herstellen. Aangezien gedurende de eerste dagen van het nieuwe jaar nog patiënten van elders verwezen worden, loopt het aantal slachtoffers nog zeker verder op.

“De ernst van de letsels afgelopen jaarwisseling is wederom gelijk aan dat van de voorgaande jaren. Daarom toont ook deze jaarwisseling aan dat we moeten stoppen met consumentenvuurwerk.”, aldus oogarts Tjeerd de Faber. “Mijn hele carrière wijd ik aan het verbeteren van het zicht van mensen. Soms zijn meerdere operaties nodig om de patiënt een paar procent meer gezichtsvermogen te geven. Maar door één klap van een stuk vuurwerk, kan een oog in één keer blind worden. Dat kan niet de bedoeling van een feestje zijn! Ik hoop dan ook dat veel mensen het vuurwerkmanifest op www.vuurwerkmanifest.nl ondertekenen.”

Tjeerd de Faber is oogarts in Het Oogziekenhuis Rotterdam en vuurwerkwoordvoerder van Het Nederland Oogheelkundig Gezelschap, het gezelschap waarbij alle in Nederland werkzame oogartsen aangesloten zijn.

Landelijke cijfers: vorige jaarwisseling landelijk uiteindelijk 19 blinde ogen
Tijdens deze jaarwisseling registreren oogartsen voor de tiende maal het aantal en de ernst van oogletsels veroorzaakt door zelf afgestoken vuurwerk (consumentenvuurwerk). Dit op initiatief van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). De laatste negen jaar zagen de Nederlandse oogartsen in totaal 2.097 patiënten met 2.564 beschadigde ogen: 896 ogen liepen blijvende schade op, 168 ogen werden blind waarvan er 69 niet meer te redden waren en zijn verwijderd. Circa 50% van de patiënten was omstander en stak zelf dus geen vuurwerk af, maar werd wel slachtoffer.

Verbod op consumentenvuurwerk
Gezien het hoge aantal vuurwerkslachtoffers zijn Het Oogziekenhuis Rotterdam, het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap en nog vele andere organisaties voor een verbod op consumentenvuurwerk en voor het organiseren van professionele vuurwerkshows. Deze organisaties hebben een gezamenlijk manifest ondertekend tegen consumentenvuurwerk. Al meer dan 1.180 organisaties en 51.500 particulieren hebben het manifest inmiddels ondertekend.

Zie de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over vuurwerk: onderzoeksraad.nl

(Ingezonden mededeling Oogziekenhuis Rotterdam)