Met de waterstofperoxyde behandelingen van de Kralingse Plas is gestopt. Dat middel helpt (even) tegen de blauwalg maar had ook tot gevolg dat 90% van de vissen het loodje legde. Structurele maatregelen zijn nodig.

De Rotterdamse gemeenteraad riep onlangs met 2 moties unaniem op om die maatregelen te nemen. Dat kost  de gemeente veel geld, zo’n 3 miljoen, maar het lijkt er wel van te gaan komen.  Het hoogheemraadschap en  de provincie hadden daarvoor al geld  gereserveerd. Het wachten was op Rotterdam.  Het project wordt becijferd op 5,5 miljoen.

In afwachting van de werkzaamheden om de Kralingse Plas de komende zomers zo veel als mogelijk te vrijwaren van de blauwalg, geen waterstofperoxyde meer. Naar het zich laat aanzien zal er na de komende zomer worden begonnen. Wederom uitbaggeren, zoals enige jaren geleden, en de bodem van de Kralingse Plas opnieuw afzanden, en dit keer met zand waar geen blauwalg in zit. Jock Geselschap, algemeen bestuurslid van Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard verklaart dat de bestrijding van de blauwalg in de Kralingse Plas een van de vijf speerpunten is van het coalitieakkoord. Het hoogheemraadschap wil wel. Afgelopen zondag kon er nog heerlijk worden gezwommen in de Kralingse Plas.

Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)