‘Het lijkt de oude deelraad wel’

Door administratieve moeilijkheden heeft de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk nog geen voorzitter. Omdat van twee PvdA’ers nog geen verklaring omtrent het gedrag is afgegeven, moest het constituerend beraad van de ‘deelraad nieuwe stijl’ halverwege worden geschorst. Deborah Lootsma wordt de nieuwe gebiedsdirecteur.

Het was nog zeer onwennig, gisteravond in de Kralingse Arentschool, waar de gebiedscommissie haar eerste vergadering hield. Beoogd gebiedsdirecteur Lootsma ging rond met koffie en thee, de nieuwe commissieleden praatten zonder vaste volgorde en sprongen van het ene onderwerp naar het andere, en ook het grote aantal aanwezige bewoners popelde al om met de gebiedscommissie in gesprek te gaan en nieuw beleid te maken.

Onoverzichtelijk
“Jullie zitten hier voor ons”, benadrukte Anneke Strasters halverwege de vergadering, die wel openbaar maar zonder officiële inspraakmogelijkheid was. “Wanneer mogen wij nou eens ons zegje doen?” Het was de aanzet voor een massaal, spontaan en redelijk onoverzichtelijk inspreken van de publieke tribune. “Het is voor ons allemaal heel onzeker”, voegde oud-deelraadslid Jannie Hack toe. “Hoe worden wij hierin betrokken, en hoe komen wij aan de stukken voor de vergaderingen?” Na de vergadering verklaarde ze haar plotselinge inbreng. “Het lijkt de oude deelraad wel, nog altijd met zogenaamde inspraak. Het doel van dit model is juist om de bewoners te betrekken.”

Sterfotograaf Winish Chedi kwam niet voor het eerst in de Burgerzaal van het stadhuis aan de Coolsingel. Burgemeester Aboutaleb installeerde daar afgelopen maandagmiddag de Rotterdamse gebiedscommissieleden, althans voor zover zij een VOG hadden kunnen overleggen. Vooraan zitten de Kralingers en de Crooswijkers.

Sterfotograaf Winish Chedi kwam niet voor het eerst in de Burgerzaal van het stadhuis aan de Coolsingel. Burgemeester Aboutaleb installeerde daar afgelopen maandagmiddag de Rotterdamse gebiedscommissieleden, althans voor zover zij een VOG hadden kunnen overleggen. Vooraan zitten de Kralingers en de Crooswijkers.

Inspraakpunt
De gebiedscommissieleden, zoals SP’er Agostinho dos Santos, hadden de grootste moeite om duidelijk te maken dat deze eerste vergadering “alleen voor de noodzakelijke dingen” was. “Inhoudelijke punten zijn voor de volgende vergadering”, sloot technisch voorzitter Stef Oosterloo het geïmproviseerde inspraakmoment af. VVD’er Rens van Overdam wierp zich alvast op als beschermheer van de Kralingers en Crooswijkers door te pleiten voor een vergaderorde met vast inspraakpunt aan het begin.

Verstroping
Twee van de nieuwe gebi eds commi s s i e l eden zaten noodgedwongen op de publieke tribune. Hun Verklaring Omtrent het Gedrag was nog niet in orde. “Mijn aanvraag is in de stadswinkel blijven liggen”, verklaarde Verbist, in de oude deelgemeente nog portefeuillehouder. Ook Kevin van Eikeren (PvdA) werd het slachtoffer van ‘verstroping in het stadhuis’, zoals hij het zelf noemt. “Ik weet niet precies wat er mis is gegaan, maar uiteindelijk heeft Justitie de verklaring niet op tijd op de post kunnen doen”, aldus de teleurgestelde sociaaldemocraat. Omdat de twee PvdA’ers zonder VOG maandagmiddag nog niet konden worden geïnstalleerd, en de nieuwe gebiedscommissie daardoor incompleet vergaderde, mocht er niet gestemd worden over de voorzitter en vicevoorzitter voor diezelfde gebiedscommissie. Technisch voorzitter Stef Oosterloo kon de vergadering daarom al na drie kwartier afhameren.

Lootsma
In die tijd was Debora Lootsma al aangewezen als beoogd gebiedsdirecteur. De ‘topambtenaar’, eerder al gebiedsmanager in Charlois, Feijenoord en Prins Alexander, plaatste zich al voor de vergadering op de achtergrond. “Ik stuur de ambtenaren aan, de werkelijke macht ligt bij de gebiedscommissie”, aldus de 42-jarige, die vorige week hoorde dat haar sollicitatie succesvol was. De werkelijke leiding van het gebied ligt volgens Lootsma dus bij de commissie, die nog een week moet wachten om een voorzitter en vicevoorzitters aan te wijzen. John van Assendelft, naast Leefbaar-voorman ook Statenlid voor de PVV in Zuid-Holland hoopte de lucht bij de linkse partijen te klaren door afstand te nemen van het ‘Minder, minder, minder’ Marokkanen van Geert Wilders, maar gaf ook meteen aan alleen beschikbaar te zijn als ondervoorzitter. Als hij die functie krijgt geeft hij zijn Statenzetel op. De twee functies zijn qua tijd niet te combineren, aldus Van Assendelft.

Dit is VVD-er Rens van Overdam. Wordt hij gekozen tot voorzitter van de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk? Als u het mee wilt beleven: de eerstvolgende, hopelijk complete, vergadering van de gebiedscommissie zal dinsdag 15 april plaatsvinden in Galerie Kralingen, Gashouderstraat 9 in Kralingen. Sterfotograaf Winish Chedi was zo kien hem alvast te portretteren in de Arentschool. Wanneer wordt er vergaderd in Crooswijk?

Dit is VVD-er Rens van Overdam. Wordt hij gekozen tot voorzitter van de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk? Als u het mee wilt beleven: de eerstvolgende, hopelijk complete, vergadering van de gebiedscommissie zal dinsdag 15 april plaatsvinden in Galerie Kralingen, Gashouderstraat 9 in Kralingen. Sterfotograaf Winish Chedi was zo kien hem alvast te portretteren in de Arentschool. Wanneer wordt er vergaderd in Crooswijk?

Voor het voorzitterschap ondersteunt de Leefbaarfractie de kandidatuur van Rens van Overdam. De liberaal was in de deelraad al voorzitter van de commissie Sociaal en Veilig, en heeft al zes van de vijftien commissieleden achter zich. Komende dinsdag, om acht uur in Galerie Kralingen, moet blijken of Van Overdam een absolute meerderheid van acht stemmen kan halen.

Martijn Klerks