‘Een oplossing van gom tragacant sprietjes in water’

Door: Amel Bali

KRALINGEN-CROOSWIJK – Tijdens de laatste gebiedscommissievergadering van 2018, op donderdag 13 december, in Podium O950, maakte Mahmut Baysaoglu gebruik van het spreekrecht om, namens de bewoners van de Schinkelstraat in de Vredenoordbuurt, zijn onvrede te uiten over de parkeerdruk. Daarnaast besloot de gebiedscommissie om in 2019 een bedrag van € 33.000,- toe te kennen uit het participatiebudget, ten behoeve van het participatiecentrum aan de Boezemstraat. Steunpunt Crooswijk en Stichting Kitabo kregen elk een bedrag uit de pot voor bewonersinitiatieven.

Parkeerdruk Schinkelstraat
De Vredenoordbuurt en het Vredenoordplein worden aangepakt, waarbij  herinrichting van de parkeerplaatsen plaatsvindt. Uit rapportages van projectleider Remco Berghuis blijkt dat de Schinkelstraat de meeste parkeerdruk ervaart. De bewoners van de Schinkelstraat zijn er dan ook verbaasd over dat in de Schinkelstraat de meeste parkeerplekken verdwijnen. “Ik durf mijn auto na 18:00 uur in de avond niet meer te verplaatsen, want dan kan ik nergens meer parkeren. We moeten minstens 10 minuten rondjes rijden om een parkeerplek te vinden. Als er nog meer plekken verdwijnen, moeten we straks 20 minuten rondrijden”, zegt Baysaoglu.

De bewoners van de Schinkelstraat hebben het probleem herhaaldelijk aangekaart bij de gemeente. Na meerdere beloftes om het probleem opnieuw te bekijken, is hen onlangs medegedeeld dat er niks meer aan gedaan kan worden en er ook niet meer tegen het voornemen in beroep kan worden gegaan. De gemeente geeft aan dat het verhogen van parkeertarieven ertoe zal leiden dat mensen geen tweede auto meer zullen hebben. “Het parkeerprobleem vindt juist na 18:00 uur plaats en dan is er gratis parkeren”, zegt Baysaoglu. Verder vindt de gemeente het vóór 2026 niet wenselijk om meer parkeerplekken te realiseren, omdat dan de riolering zal worden vervangen. Tenslotte vindt de gemeente het geen goed plan om extra parkeerplekken te realiseren, omdat dit ten koste zou gaan van de bomen.

De bewoners van de Schinkelstraat vinden de  oplossing te simpel. Volgens hen zou het pleintje bij het KPN gebouw intact moeten blijven, in plaats van alle 21 parkeerplekken in te ruilen voor een schaakbordplein. Het schaakbordplein zou volgens hen ook kunnen wachten tot 2026 wanneer de riolering wordt vervangen, en er ook bekeken kan worden of een realisatie van extra parkeerplekken mogelijk is. De bewoners van de Schinkelstraat willen steun van de gebiedscommissie om hun stem luider te laten klinken bij de gemeente. Voorzitter Rens van Overdam stelt voor dat de gebiedscommissie Stadsontwikkeling verzoekt om met de bewoners in gesprek te gaan, waarbij de afwegingen van het besluit duidelijk worden gemaakt. Bij het gesprek zullen ook Oktay Ünlü en Oana de Visser-Baicu aanwezig zijn.

Bewonersinitiatieven
De gebiedscommissie kent een bedrag toe aan twee bewonersinitiatieven. Dit betreft een bedrag van € 1800,- voor de verhuizing van Steunpunt Crooswijk van de Goudseplein naar Huis van de Wijk De Nieuwe Branding. De verhuizing brengt kosten met zich mee, waaronder de aanschaf van twee laptops, een telefoon en kantoorkosten. De laptops zijn officieel eigendom van de gebiedscommissie en worden in bruikleen beschikbaar gesteld aan de bewoners. Het tweede initiatief is een bijdrage voor Stichting Kitabo. Deze zal lessen gaan verzorgen in Ebrukunst. Er is een bijdrage toegekend van € 2.485,- om dit mogelijk te maken. Ebrukunst is gebaseerd op het druppelen en/of aanbrengen van verf met een kwast in een oplossing van gom tragacant sprietjes in water (zie internet. Red.). Deze vorm van kunst wordt ook ingezet als therapiemiddel gericht op eenzame bewoners en mensen met een beperking.

Participatiebudget
Daarnaast heeft de gebiedscommissie besloten om voor 2019  een bedrag beschikbaar te stellen van €33.000,- uit het participatiebudget, voor de voortzetting van het participatiecentrum aan de Boezemstraat 187. De bedoeling is een ontmoetingsplek voor ideeën en initiatieven te creëren. Het aantal bewoners dat naar het participatiecentrum kwam, nam vooral in de 2e helft van 2018 toe. Met woningcorporatie Havensteder is afgesproken de kosten voor de Boezemstraat 187 te verdelen: 1/3 van de kosten komen voor rekening van Havensteder en 2/3 van de kosten voor rekening van de gemeente. Dit betreft alle kosten voor het pand. Er is geen huurovereenkomst, alleen een gebruikersovereenkomst. Havensteder treedt zelf op als huurder van het pand en rekent ook de kosten voor gas, water en licht, belastingen en Wifi af. Met Havensteder is afgesproken om samen een aantal punten substantieel te verbeteren, zoals de uitvoering van een aantal onderhoudsklussen,  aan elektra, verlichting, een verfje. Verder bekommert de corporatie zich om sleutelbeheer, agendabeheer, sterkere wifi, check op de verwarming en schoonmaak.  De gebiedscommissie betaalt een gebruikersvergoeding.

Volgende vergadering
De volgende vergadering van de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk zal op donderdag 17 januari 2019 plaatsvinden. Aanvang: 20.00 uur. De plaats is nog niet bepaald. Zie: rotterdam.nl/wonen-leven/kralingen-crooswijk


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.