Op donderdagmiddag 31 maart werd het symposium ”Groene ambities van De Esch in relatie tot verstedelijking” gehouden in HAL 4 in De Esch. Paul Wiese van organiserende stichting GroenWaarde sprak het welkomstwoord. Hij stelde dat de bewoners in een rustige en groene Esch willen blijven wonen. Al ziet het ernaar uit dat er nogal wat woningen moeten worden bijgebouwd en zal er een nieuwe oeververbinding tussen De Esch en Feijenoord worden aangelegd. Brug of tunnel? Inmiddels zijn een aantal aanbevelingen van Bureau Stadsnatuur, opgevolgd. Zie: deeschdwl.nl/groenwaarde/projecten. Volgens Wiese schort het aan publiek-private samenwerking.

Moderator stedenbouwkundige Joost Schrijnen: “Ik voel me schuldig. Het is hier ontzettend saai.” Hij was ooit betrokken bij de inrichting van het voormaliger DWL (drinkwaterleiding) terrein, thans woonwijk De Esch. “Wie is hier eigenlijk opdrachtgever?”, verzuchtte hij ook nog.  Volgens Schrijnen is een lange termijn strategie nodig. In 2030 moeten er in Nederland 900.000 à  1 miljoen nieuwe woningen zijn bijgebouwd. De 7,5 miljard van het Rijk voor ontsluiting van de woningbouwlocaties is naar de mening van Schrijnen te weinig.

A tot Z
Hoe dan ook, in de zgn.Oostflank, het gebied tussen Zuidplein en Alexander, ‘A tot Z’ gedoopt, dienen 20.000 à 30.000 nieuwe woningen te worden gebouwd. Waar laten we die? In De Esch zouden dan 2.000 à 3.000 nieuwe woningen moeten verrijzen. Bovendien komt er een  nieuwe oeververbinding tussen De Esch en Feijenoord. Wat wordt het, een brug of een (geboorde) tunnel? Kan dat allemaal zonder het groen in De Esch ernstig aan te tasten?

20%
Eerste spreker Niels de Zwarte is hoofd Bureau Stadsnatuur Rotterdam. Zijn onderwerp: Het belang van stadnatuur en groene verbindingen. Om even goed te laten merken hoe de natuur er voor staat, meldt hij Nederland op 20% van de oorspronkelijke biodiversiteit zit. Voor natuur in de stad dient rekening te worden gehouden met de ‘5 V’s: voedsel, veiligheid, voortplanting, verbinding (met andere natuur) en variatie. Hij is geen voorstander van bouwen in het groen.

Overkluizing
Volgens tweede spreker Cor Geluk, landschapsarchitect, is natuurinclusieve stedenbouw in de mode. Zijn onderwerp: Natuurinclusieve verstedelijking in De Esch. Hij is medeontwerper van High Tech Campus Eindhoven, ‘in het (Noord-Brabantse) landschap’. Op 1 km2 werken 12.000 mensen en kunnen 5.000 auto’s parkeren. De parkeergarages bevinden zich aan de randen van de campus, met verticaal groen, ‘rankers en nappers. In de grote vijver middenin het complex kan regenwater worden ‘gebufferd’. Er is een mooie eikenlaan, omdat de eik de dominante boomsoort is in Noord-Brabant. Na ‘9/11’ geen hoge hekken maar watergangen. Het bureau Juurlink + Geluk creëerde het groene dak van het EMC. Daar werd tot verrassing van velen de ‘Erasmus-schildwesp’ aangetroffen. Het plan van Juurlink + Geluk voor het groene Hofplein: infra eruit, groen erin’. Het Park Overbos bij Breda / Prinsenbeek werd ook bedacht door Juurlink + Geluk. Dat is, notabene een overkluizing. Iets wat men hier al jaren wil met de Abram van Rijckevorselweg. Campus Woudestein komt ook al van Juurlink+Geluk. Cor Geluk wil graag de verbinding met ‘Kralingen aan de Maas’ Zie: kralingenaandemaas.nl

Discussie
Na de twee sprekers was het tijd voor discussie gebaseerd op wat de twee sprekers naar voren hadden gebracht. Daarvoor werden twee groepen uit de ruim 30 aanwezigen gevormd. In de groep van Koen de Boo (Consortium, Echo Urban Design) werd van gedachten gewisseld over de ‘Groene Corridor’. Dat is het gebied dat zich uitstrekt van Polderpark De Esch, via de bebouwing in De Esch, park De Oude Plantage, Burgemeester Oudlaan, tot en met het Kralingse Bos en Plas. In de discussiegroep van Cor Geluk ging het over ‘natuurinclusief bouwen in De Esch’.

Foto’s in hoge resolutie hier

 

10m2
De Ster was aanwezig bij groep Koen de Boo. Daarin o.m. Anne Hannon, namens de plaatselijke volktuincomplexen, Jan Grevink, secretaris van Stichting Oude Plantage, Anja van Ditmarsch, voorzitter GroenWaarde, Lucas van Zuijlen van Groen 010 (groen010.net), Herbert van Sluys, ex- gebiedscommissielid, Niels de Zwarte en Agnes van Zoelen van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpener Waard.

Herbert van Sluys: “de functies van de Groene Corridor zijn nooit beschreven” (!). Hij stelde vast dat de Groene Corridor op 2 plekken wordt / zal worden doorkruist: door Abram van Rijckevorselweg en de nieuwe oeververbinding. Op rotterdam.nl is dit tr vinden: ‘Polder De Esch maakt deel uit van de groene corridor die door Rotterdam loopt. Van de Rotte, via het Kralingse bos, Burgemeester Oudlaan, Honingerdijk, De Esch naar het eiland van Brienenoord.’ Niels de Zwarte noemde het begrip ‘walkable city, ook goed voor dieren. Jan Grevink van De Oude Plantage: per bewoner is er 10m2 groen in De Esch, in de stad: 2m2. Hij wil dat zo houden, in De Esch.

Anja van Ditmarsch: in De Esch is 3x verschillend maaibeleid, gemeente, HHSK en RET. De gemeente past al zoveel mogelijk aan, maait 2 x pjr. Niels de Zwarte: in het Kralingse Bos gaat het goed met de insecten, dankzij het gefaseerde maaien. HHSK: maait dijken gefaseerd (vlgs. site). Is het een idee  om alles op z’n beloop laten, niet meer maaien, enz, dus geen beheer? Niels de Zwarte: ‘dan verbost op den duur alles.’ Zelfbeheer? Anja van Ditmarsch: houdt op bij geveltuinen. Anne Hannon: ‘volktuinen zijn belangrijk voor ecologische structuur’. Het onverschrokken idee in deze groep: weg met de Van Rijckevorselweg, ‘natuur voor infra’ (zoals het groene Hofplein van Juurlink + Geluk).

Koen de Boo vatte samen: de discussie ging (vooral) over beheerssituatie van het groen in De Esch. Verdieping (overkluizing) van de Van Rijckevorselweg is noodzakelijk. Van cultuurgrasvelden naar natuurgrasvelden (niet of nauwelijks duurder, vlgs. Niels de Zwarte). De Groene Corridor staat nog niet op de kaart! Hoe zit het met de aanlanding van de nieuwe oeververbinding. i.v.m. Polderpark De Esch?

Percentage
Cor Geluk vatte de discussies in zijn groep zo samen:

  1. Onderhoud en beheer = overheid en bewoners. De Esch als ‘beheerslab’.
  2. Automobiliteit slimmer, parkeren anders, minder verharding.
  3. Cocreatie i.p.v. participatie.
  4.  ‘Als Rotterdammer opgroeien in het groen’
  5.  Open verkaveling (doorzichten)
  6. Verbindingen voor voetgangers. Zomaar ergens heen kunnen wandelen.
  7. Groen doorontwikkelen. Percentage(s) groen vaststellen en aan vasthouden.

Projectorganisatie
Joost Schrijnen stelde vast: 5 statements van De Esch (Kernwaarden – Zie: echtdeesch.nl). Daaraan dient te worden vastgehouden. Hij herhaalde ‘Iemand moet opstaan’.  Een projecorganisatie s.v.p.! Een kansenkaart en een knelpuntenkaart van De Esch zijn hoognodig. ‘Iedereen is bezig met z’n eigen dingetje’. ‘De samenleving moet het doen en de overheid kijkt toe’. Wordt De Esch universiteitsterritory?

Vervolg?
Lucas van Zuijlen (Groenwaarde 010) wil als vervolg (van het symposium): ‘Samenzitten’ Bijv. Woonstad, Consortium (eigenaren en beheerders), Gemeente, GroenWaarde, Groen 010, Kralingen aan de Maas, …

Leo van Duijvendijk (Buurtcollectief / Echt De Esch): ‘Je bouwt een biotoop’.

Anja van Ditmarsch: het groenbeheer verdwijnt achter de horizon , vanwege grotere belangen/zaken als overkluizing, oeververbinding.


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.