Theo Koning van de Seniorenraad KC nam plaats in de Veloplusrolstoelfiets.

Thema: Ouder worden met zorg dichtbij

Panelleden:

SOR                                        Dick Mol ((interim voorzitter RvB)
Havensteder                          Rosalie van Rijn (programmamanager Wonen)
Woonstad                              Josanne Priem (adviseur strategie + beleid)
Aafje                                       Ferry Bezem (directeur regio Noord)
Dock                                       Esther Bijl  (accounthouder Rotterdam)
Gem. Rotterdam                   Ellen verkoelen (vz.  Raadscommissie Wonen

Gespreksleider                     Sander de Kramer

De heer Van der Schans, voorzitter Seniorenraad heet iedereen van harte welkom.
Blij dat ondanks het slechte weer veel mensen zijn gekomen.
Hij legt in het kort uit hoe we tot de keuze van het thema zijn gekomen.
Wij worden allemaal steeds ouder de zgn. Babyboomers’ en hebben meer zorg nodig, ook al worden wij geacht zolang mogelijk thuis te blijven wonen.

Sander de Kramer stelt zich voor en benadrukt ook het belang van het onderwerp.

Daarna volgt een voorstelronde van de panelleden waarbij bij alle vertegenwoordigers duidelijk wordt dat zij zich ook bewust zijn, van het gat wat is ontstaan door het afschaffen, dan wel afbreken van alle verzorgings- cq bejaardenhuizen.
De aanwezige organisaties hebben allemaal wel een begin gemaakt met de zgn. Thuisplusflat. Dit vereist samenwerking tussen alle partijen, zowel wonen als zorg en welzijn.
Het aantal Thuisplusflats zal worden uitgebreid.

Ellen Verkoelen (Raadslid Wonen) houdt een vurig pleidooi voor de ouderen in de Gemeente.
Zij zegt: We willen wel langer thuis wonen, maar vooral “zelfstandig” blijven wonen. De eisen die aan ouderenwoningen worden gesteld moeten duidelijk worden.
Daarnaast is er een groot tekort aan geschikte woningen.
De marktwerking in de zorg heeft veel kapot gemaakt.
In de laatste versie van de Woonvisie komen de ouderen zelfs niet voor.
Zij spoort de aanwezigen aan brieven te schrijven naar de Gemeente om aandacht te vragen voor dit probleem.

Janny Hack, lid Seniorenraad, vraagt aandacht voor de problemen bij het Project van Groot naar Beter. Ouderen zouden een groot huis moeten vrij maken en naar een bruikbare ouderenwoning moeten verhuizen. De seniorenmakelaars zouden hierbij kunnen helpen. De informatie staat weliswaar op een website, maar is slecht toegankelijk voor ouderen die vaak problemen hebben met internet.

Dit project komt nauwelijks op gang, omdat niet alleen de financiele kant, maar ook de praktische zaken bij een verhuizing remmend werken. Nog afgezien van het feit dat er weinig woningen zijn. Dit wordt ook beaamd. Een bewoonster uit Crooswijk vertelt dat zij is verhuisd, maar dat haar (grote) woning nu weer door 1 persoon wordt bewoond. Dit kan niet de bedoeling zijn.

Ook wordt er nog aandacht gevraagd voor de verhoogde en uitgebreide parkeertarieven sinds medio oktober. Het wordt voor geregelde bezoekers bijna onbetaalbaar, ook al zijn er eenheden op de bezoekerspas. Die zijn zeker niet voldoende voor een heel jaar. Dit alles versterkt de eenzaamheid van de ouderen. Een grote zorg van de aanwezigen is het beperken van het openbaar vervoer en specifiek het opheffen van lijn 7. Alex van Muyen en de Seniorenraad hebben hiertegen al actief geprotesteerd. Wij blijven dit doen, De opheffing zou de eerste paar jaar nog niet aan de orde zijn, volgens wethouder Karremans.

Afgesproken wordt dat er in het voorjaar weer een bijeenkomst zal worden georganiseerd om te zien of er vorderingen zijn gemaakt. Sander de Kramer belooft daarbij aanwezig te zullen zijn.

Tot slot biedt Jan van der Schans namens de Seniorenraad een bijzondere fiets aan. Het is een Veloplusrolstoelfiets die met hulp van verschillende sponsoren is aangeschaft. Hierop kan iemand die in een rolstoel zit mee uit fietsen worden genomen.

Deze fiets wordt aangeboden aan Aafje in de persoon van Irene van Kouwen die zeer actief is in Oostmolensteyn. De fiets zal worden gestationeerd in Hoppesteyn.

Een paar leden van de Stichting Nationale Denktank Nederland doen onderzoek naar Betekenisvol Ouder worden.

Zij hebben aan verschillende bezoekers hierover vragen gesteld.

Rotterdam, 28 oktober 2023 (Marijke Jessurun)


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.