AISR, challenging and inspiring students to be principled and resourceful citizens of the world. Sinds 1959 biedt de American International School of Rotterdam (AISR) onderwijs op hoog niveau aan voor internationaal georiënteerde Nederlandse en buitenlandse families die in de regio Rotterdam wonen. De school verzorgt Engelstalig onderwijs voor studenten van meer dan veertig verschillende nationaliteiten.

Middelbare scholieren op AISR volgen de International Baccalaureate (IB) opleiding (vergelijkbaar met VWO +). Studenten die ervoor kiezen om niet deel te nemen aan het volledige IB programma, volgen cursussen die voldoen aan de eisen van het AISR High School Diploma. Bijna alle AISR afgestudeerden gaan naar de universiteit of naar het hoger onderwijs.

IBDP
Op AISR slagen leerlingen niet alleen voor het IB Engels Certificaat (zoals op veel middelbare scholen) maar voor het volledige International Baccalaureate Diploma. Het IB Diploma programma (IBDP) staat bekend als dé perfecte voorbereiding op een universitaire studie en biedt toegang tot de beste universiteiten ter wereld. Leerlingen kunnen meestal ook later instromen met een havo-diploma, of na 4-atheneum- en 4-gymnasium, en in twee jaar tijd hun IB-diploma behalen.

Het IB-programma vormt de leerling op intellectueel, persoonlijk, emotioneel en sociaal vlak. IB-studenten excelleren in hun vakrichting en leren wat doorzetten betekent. Howard Gardner, een professor in de educatieve psychologie aan de Harvard University, zei dat de IBDP helpt studenten om ‘kritisch na te denken, kennis te synthetiseren, te reflecteren op hun eigen denkprocessen en ervaring op te doen met interdisciplinair denken’.

Kleinschalig
AISR is een kleine, maar kleurrijke gemeenschap, met ongeveer 210 studenten en 50 medewerkers waarin iedereen zich snel thuis voelt. De lage leerling-docent ratio op AISR garandeert meer en persoonlijke aandacht voor de leerlingen en hun opleiding, en leidt meestal tot betere schoolresultaten. Deze kleinschaligheid zorgt ervoor dat leerkrachten, mentoren, ondersteunend personeel en leerlingen elkaar allemaal goed kennen. Een klas met een beperkt aantal kinderen zorgt ook ervoor dat actieve participatie minder intimiderend is.

Learning Support
Het streven op AISR is dat al studenten zich minstens twee talen eigen maken. Het EAL (English as an Additional Language) programma ondersteunt studenten die extra begeleiding in het Engelse taal nodig hebben en het ‘Learning Support Program’ biedt hulp aan studenten met extra leerbehoeften. Dit programma ondersteunt leerlingen die hulp nodig hebben bij het leren/studeren en wat betreft gedrags- en sociale aspecten. Op AISR is er ook de mogelijkheid om Nederlands taalonderwijs te volgen. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van het kind en maakt, indien gewenst, een terugkeer in het Nederlandse (hoger) onderwijssysteem gemakkelijker.

Mondiaal
Tot slot, een extra voordeel van een internationale school is dat door het contact met leerlingen van meerdere nationaliteiten kinderen ook bepaalde eigenschappen ontwikkelen die in de toekomst van belang zijn, zoals openstaan voor andere ideeën en culturen. Ze krijgen zelfvertrouwen en passen zich gemakkelijk aan in hun omgeving. Het mondiale karakter van de economie van vandaag vereist werknemers die kunnen manoeuvreren door verschillende culturen en talen. Op AISR worden levenslange internationale vriendschappen gemaakt die ook kunnen leiden tot een waardevolle carrière en netwerk mogelijkheden in de toekomst.

Voor meer informatie bezoek www.aisr.nl of mailt u naar queries@aisr.nl

American International School of Rotterdam
Verhulstlaan 21
3055 WJ Rotterdam
Tel. 010-4225351

aisr