Wanneer? Donderdagavond 15 november 2018 van 20.00 uur tot ong. 22.00 uur

Waar? Plays2Be, Crooswijksestraat 93, Rotterdam

 

Op de agenda van deze gebiedscommissievergadering staat onder meer (onder voorbehoud):

  • Installatie van Jetske Steenstra, nieuw gebiedscommissielid.
  • Bedrijf Tulay over  het project “Sociale/Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen”.
  • Een presentatie door de gebiedsadviseur horeca over het horecabeleid, het proces naar een herijkt horecagebiedsplan, de rol van de gebiedscommissie en een uitleg hoe de participatie vormgegeven kan worden.
  • Ter bespreking het Programma van Eisen—IP Crooswijksebocht.
  • Ter bespreking Rotterdam Circulair 2910-2023.

De definitieve agenda kunt u nalezen op www.rotterdam.nl/kralingencrooswijk

Iedereen is van harte welkom om de vergaderingen van de gebiedscommissie als publiek bij te wonen!

Wilt u komen inspreken? Meld dat dan per telefoon: 010-267 2199 of per email: gebiedkralingencrooswijk@rotterdam.nl

(Ingezonden mededeling Gemeente Rotterdam)

 

 

 


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)