Wanneer? Donderdagavond 15 juni, van 20.00 uur tot ongeveer 22.30 uur
Waar? In de grote zaal van Hoppesteyn, Boezemsingel 100 in Rotterdam

Op de agenda van deze gebiedscommissievergadering staat onder meer (onder voorbehoud):

  • Er wordt besloten over aanvragen voor bewonersinitiatieven, o.a. voor de “Spingvallei” in De Esch en een feest van een jarige speeltuinvereniging in Kralingen.
  • De gebiedscommissie bespreekt adviezen over het ontwerpbestemmingsplan voor Crooswijk, over het voorlopig inrichtingsplan voor de Palestinastraat in Kralingen-West, over participatie op het Vredenoordplein, over de nieuwe beleidsregel voor speeltuinen, over het nieuwe beheerkader voor volkstuinen en over een mogelijke uitbreiding van het vent– en colportageverbod.
  • Er is een presentatie over het Boerengat en het Buizengat.
  • De gebiedscommissie bespreekt de voortgangsrapportages van de gemeentelijke clusters over de prioriteiten uit het gebiedsplan

De definitieve agenda kunt u nalezen op www.rotterdam.nl/kralingencrooswijk

Iedereen is van harte welkom om de vergaderingen van de gebiedscommissie als publiek bij te wonen!

Wilt u komen inspreken? Meld dat dan per telefoon: 010-267 2199 of per email: gebiedkralingencrooswijk@rotterdam.nl

(Ingezonden mededeling Gemeente Rotterdam)

 

 

 


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.