Dit wordt een tamelijk lang en niet helemaal simpel verhaal. Het is in vier delen ingedeeld.

  1. Een brief van de Gemeente Rotterdam

Een week of twee geleden kregen wij een brief geadresseerd ‘Aan de Bewoner(s) van [onze straatnaam] huisnummer, ROTTERDAM’, afzender ‘Gemeente Rotterdam Onderzoek en Business Intelligence’.

Aanhef: ‘Geachte heer, mevrouw,

Kralingen is een aantrekkelijke wijk om te wonen, ook voor studenten. De aanwezigheid van studenten maakte Kralingen een levendige wijk, maar het geeft soms ook overlast . Om de overlast van studenten aan te pakken is in overleg met de wijkraad Kralingen en de stichting Stop Overlast Kralingen (STOK) een actieplan opgesteld. Meer informatie over dit actieplan vindt u op de website van de gemeente Rotterdam: rotterdam.nl/samen-leven-in-kralingen … ‘

Tot zover die brief. Ik onderbreek het citaat uit de brief en citeer nu uit de genoemde site een zin die mij sterk aansprak: ‘Er zijn diverse acties en communicatiemiddelen bedacht om te zorgen dat studenten en hun medebewoners elkaar beter leren begrijpen.[accentuering van mij]

De brief waarover ik hierboven begon blijkt dan een uitnodiging aan ons te zijn om een vragenlijst in te vullen. Daartoe is Kralingen verdeeld in drie gebieden. Wij wonen in gebied 3; welke delen van Kralingen 1 en 2 zijn, wordt niet vermeld. In onze brief staat een persoonlijke code. Die heb ik ingevuld, waarna ik de vragenlijst kon invullen. Ik kan hem nu helaas niet meer openen; wat ik me er nu van herinner was het een vrij summiere lijst over studentenoverlast waarop ik gans naar waarheid overal ‘nee’ kon invullen. Ik zou er meer van willen weten, maar kom niet veel verder dan betrouwbare wandelgangen­-informatie die mij leert dat bij voorbeeld in de zijstraten van de Lusthofstraat het steeds erger wordt en nauwelijks meer normaal leven mogelijk is oftewel ik denk dat ik goed begrijp wat de gemeente bedoelt.

Tot zover over deze brief.

  1. Een brief van het Utrechtsch Studenten Corps

Over het volgende onderwerp had ik 1 april hier al geschreven. Ik citeer daaruit: ‘In de afgelopen weken hebben zich in Nederland twee verschillende gebeurtenissen voorgedaan die meer aandacht verdienen dan ze in de media tot nu toe gekregen hebben. De ene was de “bangalijst” die enkele jongere leden van het Utrechtsch Studenten Corps (USC) compleet met namen en details  over seksuele technieken verspreidden over, om het onderwerp aldus te typeren, gewillige meisjes. De andere gebeurtenis …’ [is nu hier niet relevant].

Wel relevant is dat ik  ‘reünist’ (≈ voormalig lid) ben van dat USC. In die rol kreeg ik 5 april de volgende brief:

Geachte reünist,
Zoals u wellicht heeft meegekregen, is donderdag een smakeloze PowerPointpresentatie rondgegaan via sociale media. Hierin worden leden van de UVSV door enkele leden van het USC besproken op basis van hun uiterlijk. Het USC neemt uitdrukkelijk afstand van deze weerzinwekkende actie. Vanzelfsprekend is de grootste prioriteit het goed opvangen van de slachtoffers, waarover intensief contact met het bestuur van de UVSV is.

Daarnaast is er direct melding gedaan bij de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en is de gemeente Utrecht geïnformeerd. Op hetzelfde moment is aan alle leden gecommuniceerd dat deze actie volstrekt haaks staat op alles waar het USC voor staat. De verantwoordelijken zijn per direct voor onbepaalde tijd geschorst en aan hen is vanzelfsprekend de deelname aan de Lustrum Skireis van de UVSV ontzegd. Zodra wij een beter beeld hebben over de situatie en over wie welke rol heeft gespeeld, kunnen wij tot een definitieve straf komen. Er mag geen twijfel over bestaan dat dit een zeer zware straf zal zijn, gezien het leed dat de betrokken vrouwen is aangedaan.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.

Met gepaste hoogachting, Rector et Senatus Veteranorum

  1. rsc-rvsv.nl/societeit/bikini

De ‘weerzinwekkende actie’ van de bedoelde USC leden valt volgens mij onder het begrip overlast. Ik zou nu gewoon uit nieuwsgierigheid willen weten of dit Utrechtsche verhaal op enigerlei wijze ook relevant is in verband met het Rotterdamse Studenten Corps, gevestigd in de Robert Baeldestraat (zou die in gebied 1 of 2 vallen?). Om de gedachten hierover op gang te brengen, kopieer ik enkele passages van hun site: Op de onderste etage van Sociëteit “Walhalla” zit studenten discotheek Bikini. Ooit begonnen als strandtent in Hoek van Holland geëxploiteerd door leden van het RSC/RVSV, en sinds de opening van de Sociëteit eind jaren zestig gevestigd aan de Willem Ruyslaan. Het uiterlijk van Bikini is in van binnen volledig veranderd. Bikini ziet er nu van binnen uit als een volwaardige discotheek. De Rotterdamsche Studenten Discotheek Bikini is reeds een begrip in Rotterdam maar ook daarbuiten. Wekelijks brengen studenten uit alle verschillende studentensteden van Nederland een bezoek aan Bikini. Ook buitenlandse studenten die een tijd in Rotterdam zitten zijn graag geziene gasten.

  1. Résumé

Ik kan helaas geen beter afsluitend deel verzinnen dan een paar vragen. Zou iets als in Utrecht is gebeurd ook in het RSC kunnen gebeuren? Of, een heel andere vraag, is het zinvol dit alles te zien in het ruimere perspectief van het onderwijs in Nederland? Onlangs is in internationaal onderzoek gebleken dat Nederland het op één na slechtste onderwijs in lezen geeft. De meeste leerlingen verlaten de school als functionele analfabeten, aldus de strekking van dat onderzoek. Zou dat iets kunnen helpen verklaren? Is dit bovenstaande verhaal een zinvol stuk tekst? Ik denk nog na over verdere vragen.

Hugo Verbrugh


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.