De gemeente Rotterdam herijkt het horeca gebiedsplan 2015-2016. De herijking houdt in dat er ten opzichte van het huidige horeca gebiedsplan wijzigingen kunnen worden aangebracht. Het horeca gebiedsplan beschrijft welke horeca onder welke voorwaarden waar (nog) wenselijk is in het gebied Kralingen-Crooswijk.

De gebiedscommissie Kralingen Crooswijk vind het belangrijk bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden te betrekken bij de herijking van het plan. Daarom organiseert de gebiedscommissie een participatieavond waarbij de wensen en meningen voor het nieuwe horeca gebiedsplan worden verzameld. In maart 2015 zal het plan door het College van B en W worden vastgesteld

U bent van harte welkom op:

  • Datum maandag 8 december 2014
  • Start programma 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur), einde om ca. 22.30 uur
  • Locatie gebiedskantoor Kralingen-Crooswijk, Oostzeedijk 276, Rotterdam

Aanmelden
De gebiedscommissie vraagt om per organisatie één afgevaardigde de wensen en meningen kenbaar te maken. Aanmelden is gewenst en kan per email: gebiedkralingencrooswijk@rotterdam.nl

Enquête en huidig horecagebiedsplan
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om aanwezig te zijn en u wel graag uw bijdrage wilt geven, bieden wij u de mogelijkheid om tót 12 december 2014 via een enquête te reageren: www.rotterdam.nl/EnquetehorecagebiedsplanKralingenCrooswijk of per email gebiedkralingencrooswijk@rotterdam.nl een reactie te sturen. Het huidige horecagebiedsplan Kralingen-Crooswijk is te vinden op: www.rotterdam.nl/horecagebiedsplankralingencrooswijk

Mocht u nog vragen hebben ten aanzien van de avond en of de herijking van het horecagebiedsplan kunt u contact opnemen met mevrouw E. Klootwijk (gebiedsadviseur horeca Kralingen Crooswijk) ed.klootwijk@rotterdam.nl

gebiedscommissie-logo