En de winnaar is…

De welzijnspartijen die vanaf 2016 in de Rotterdamse gebieden het welzijn opnieuw gaan vormgeven, hebben deze opdracht op 16 oktober definitief gegund gekregen. Voor 12 gebieden heeft de gemeente, door middel van een aanbesteding, partners geselecteerd. De welzijnspartijen voor de gebieden Hoek van Holland en Noord zijn voorlopig gegund.

De (voorlopig) gegunde partijen gaan vanaf 2016 en in 2017, in opdracht van de gemeente, het welzijnswerk opnieuw vormgeven in Rotterdamse wijken en buurten. Wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, Jeugd en Zorg): “Welzijn in Rotterdam was versnipperd georganiseerd, wat begrijpelijk is, want het was een taak van de deelgemeenten. Met de nieuwe opdracht en samen met deze partijen, zorgen we voor een goede basis van welzijn in elk gebied. En tegelijk is er ruimte voor het maatwerk dat recht doet aan de verschillen in onze stad”.

Rotterdammers zelf
In het nieuwe welzijn krijgen Rotterdammers een grote rol, bijvoorbeeld in een van de 48 Huizen van de Wijk. Hier kunnen buurtbewoners elkaar ontmoeten, zelf activiteiten organiseren of aanschuiven voor een maaltijd. De welzijnsprofessionals zullen veel meer op de achtergrond actief zijn om hen daarin te faciliteren. Wijkbewoners doen zoveel mogelijk zelf; het is hun Huis van de Wijk.

Professionals
Tegelijk zien welzijnsprofessionals als oren en ogen van de wijk welke Rotterdammers hulp, ondersteuning of een duwtje in de rug nodig hebben. Bijvoorbeeld daar waar het gaat om hulp bij het op orde krijgen van de financiën of het vinden van een vrijwilliger om samen boodschappen mee te doen. Als dat nodig is nodig verwijzen welzijnswerkers door naar de VraagWijzer, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het wijkteam of de huisarts.

Vernieuwing
Deze gunning is een belangrijke stap in de vernieuwing van het welzijnswerk. Deze staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een grotere ontwikkeling op het gebied van zorg, welzijn en jeugdhulp in Rotterdam. Belangrijke aanleiding is dat de gemeente per 2015 verantwoordelijk is voor het organiseren van meer soorten hulp en ondersteuning voor haar inwoners (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet). In Rotterdam doen we dit dichtbij huis in de wijken en buurten. Uitgangspunt bij de ondersteuning is wat mensen zelf kunnen, al dan niet met hulp van anderen. Wie ondersteuning nodig heeft, krijgt dit op maat en zo dichtbij mogelijk bij huis.

DOCK
In Kralingen-Crooswijk gaat stichting DOCK het welzijn vormgeven. Aanstaande donderdag zou bekend worden of DOCK ook aan het werk gaat in Pompgebouw De Esch. De bewoners willen graag dat een deel daarvan, De Pomp, ‘Huiskamer van de Wijk’ wordt, een soort dependance van het Huis van de Wijk. Welke locatie in Kralingen men daarvoor op het oog heeft is nog niet duidelijk. In Crooswijk is inmiddels de Nieuwe Branding aan de Isaac Hubertstraat tot Huis van de Wijk verklaard.

Buurtwerk en TOS
Een en ander betekent dat de organisaties Buurtwerk en TOS uit Kralingen- Crooswijk verdwijnen. Te hopen is dat er voor hun medewerkers nog emplooi is het komende jaar, onder de paraplu van DOCK. De contracten gaan in op 1 januari 2016.

(bron: www.rotterdam.nl)