In 2016 is op initiatief van de gemeente en Woonstad Rotterdam een project gestart, gericht op het begeleiden van wijkgericht funderingsonderzoek in het Lusthofkwartier. Maaike Slingerland, bewoonster van het Lusthofkwartier, heeft hiervan de projectleiding gevoerd. In iets meer dan één jaar tijd zijn woningeigenaren, geclusterd in onderzoeksblokken, benaderd over en begeleid bij het uitvoeren van bloksgewijs funderingsonderzoek.

‘Funderingsonderzoek is belangrijk omdat dit duidelijkheid geeft over de staat van de fundering. Een eigenaar weet dan of er problemen zijn en zo ja, of hij de voortgang moet monitoren of dat hij zich moet voorbereiden op funderingsherstel,’ legt Martine Coevert van het Funderingsloket van de gemeente Rotterdam uit. ‘Ook bij verkoop van de woning is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de staat van de fundering. In sommige gevallen kan de verkoper namelijk achteraf aansprakelijk worden gesteld als er funderingsherstel moet worden uitgevoerd.’ Er zijn, kortom, velerlei redenen om onderzoek te laten uitvoeren. Vanwege de dichte bebouwing in de stad is gezamenlijk optrekken met buurpanden gewenst. De gemeente Rotterdam is zich hiervan bewust en stelt daarom een subsidie beschikbaar waarmee het proces laagdrempeliger wordt gemaakt.

Resultaten
Het organiseren van funderingsonderzoek met meerdere eigenaren kost tijd. Daarnaast is het voor veel woningeigenaren nieuwe materie waar weinig tot geen ervaring mee is opgedaan. Bij welk bureau kun je voor onderzoek terecht? Hoe beoordeel je de offertes? En hoe voldoe je aan de gemeentelijke subsidievoorwaarden? ‘Het is daarom prettig als zij bij iemand terecht kunnen die hen hierbij goed ondersteunt,’ aldus Coevert. ‘Maaike Slingerland heeft hierin de afgelopen periode een belangrijke rol gespeeld. Blokken waar de eigenaren funderingsonderzoek wilden uitvoeren, zijn door haar geïnformeerd en begeleid. Via dit proces hebben woningeigenaren tevens aanspraak kunnen maken op gemeentelijke subsidie.’

‘Het project Funderingen Lusthofkwartier is nu officieel beëindigd,’ stelt projectleidster Maaike Slingerland vast. ‘In ruim een jaar tijd hebben wijkbewoners, Woonstad Rotterdam en de gemeente aanzienlijke stappen kunnen zetten. Najaar 2016 zijn we begonnen met een aanpak waarmee we honderd procent van de woningeigenaren hebben weten te bereiken. Van de 68 onderzoeksblokken hebben sindsdien 34 blokken het hele traject doorlopen. Dat betekent dat we hiervan de staat van funderingen goed in beeld hebben. Van nog eens 18 blokken is bekend dat ze in de laatste fase van het project zitten, met de verwachting dat dit succesvol kan worden afgesloten.’
Eigenaren die nog geen funderingsonderzoek hebben uitgevoerd en dat wel willen, kunnen hierbij vanaf nu ondersteund worden door het funderingsloket van de gemeente. Het e-mailadres is funderingsloket@rotterdam.nl.

Herstel soms nodig
Uit de onderzoeken is in enkele gevallen gebleken dat herstel van de funderingen op korte termijn nodig is. Hier bereiden zich nu zeker drie blokken met particuliere eigenaren op voor. Het is al langer bekend dat ook Woonstad Rotterdam een grote herstelopgave in het Lusthofkwartier heeft. Woonstad Rotterdam zal in maart 2018 starten met funderingsherstel van panden aan de Lusthofstraat. De voorbereidingen voor de werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang, en langzamerhand begint er ook meer zicht te komen op de planning. Zoals altijd met dit soort grote operaties, zijn deze helaas nog niet in steen gebeiteld, omdat ook Woonstad bijvoorbeeld afhankelijk is van uitvoerende partijen en hun werkschema’s. Maar er lijken al wel degelijk meer dingen concreet te worden. Zie de afbeelding voor de nummering van de blokken. Hieronder een planningsoverzicht:

Blok 1 en 3 – geplande start werkzaamheden 1e kwartaal 2018

Woonstad Rotterdam voert gesprekken met de aannemer over de aanbesteding van het funderingsherstel. Naar verwachting worden deze gesprekken in januari afgerond en kan de opdracht worden verstrekt. Om funderingsherstel uit te voeren is het noodzakelijk dat de begane grond tijdens de werkzaamheden leeg is. De gesprekken met de ondernemers en huurders over hun tijdelijke dan wel definitieve huisvesting verkeren in een afrondende fase. In deze blokken wil Woonstad Rotterdam beginnen met het funderingsherstel.

Blok 2- geplande start werkzaamheden 2e/3e kwartaal 2018

Woonstad Rotterdam stelt de plannen voor het funderingsherstel op samen met de particuliere eigenaren. Dan kunnen alle funderingswerkzaamheden in één bouwstroom worden uitgevoerd.

Blok 4 – start na afronding van blok 3

Voor dit blok zijn de plannen bijna uitgewerkt. Woonstad is in gesprek met ondernemers en particuliere buren over voorbereiding van de plannen.

Blok 5 en 7- geplande start werkzaamheden 2e/3e kwartaal 2019

In deze blokken moeten de vervolgonderzoeken nog worden gestart, net als de gesprekken met de particuliere buren en de ondernemers.

Blok 6 – geplande start werkzaamheden eind 2018

Naast het herstel van de fundering van dit blok worden de woningen ook ingrijpend gerenoveerd. Dit kan helaas niet in bewoonde staat. Woonstad is in gesprek met de bewoners over vervangende huisvesting.

(ingezonden mededeling Fundering 010 – zie ook: www.fundering010.nl)

 

 

 

 

Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.