Het weggetje van 6 meter breed is de Nesserdijk.

De Rotterdamse kranten en andere plaatselijk nieuwsmedia ontvingen afgelopen vrijdag 10 februari onderstaand schrijven van Ben van Rooij, namens IMpact. IMpact was namens bewonersverenigingen en wijkorganen uit onder meer Kralingen en Crooswijk, Capelle aan den IJssel, Rivium, Kralingse Veer, IJsselmonde en De Esch actief in het participatietraject in de MIRT-verkenning aangaande o.m. de nieuwe oeververbinding. Zie: oeververbindingen.nl en rotterdam.nl/a-tot-z

Provinciale Staten Zuid-Holland geven zich niet bloot

Op 15 februari j.l. is een brief gestuurd naar alle politieke fracties in de Provinciale Staten en naar de Gedeputeerde voor Verkeer en Vervoer met het verzoek hun mening te geven over de oeververbinding en de, door bewoners zeer ongewenste, voorkeur van de Rotterdamse Wethouder.

In die brief hebben naar voren gebracht dat de fracties en gedeputeerden ongetwijfeld op de hoogte zijn dat de voorkeur die wethouder Mobiliteit van Rotterdam bekend maakte vrijwel volledig tegen de mening van bewoners en diverse maatschappelijke instituties w.o. de binnenscheepvaart is. Ook in alle adviezen, die zijn opgebouwd naar jarenlange en intensieve participatie, wordt duidelijk stelling genomen tegen een brug.

Met het, nog niet goed onderbouwde en enig argument “er is geen geld genoeg” is een voorkeur voor een brug gemotiveerd.

Bij doorgang van de brugvoorkeur zal de schade aan milieu, natuurpark De Eschpolder en de leefbaarheid ongekend zijn.

Stelt u zich voor een weg van 31 meter breed door een wijk waar op dit moment een “weggetje” van 6 meter breed ligt en “aanvoerroutes voor een brug” zeker 15 meter hoge constructies vragen (ca. 5 tot 6 verdiepingen hoog). Die ruimte is er gewoon niet met alle flats langs “het weggetje”

Wij hebben als bewoners uit diverse wijken en regio’s (onder de noemer Impact op zowel Rotterdam Zuid, -Noord en Capelle aan den IJssel) enkele jaren onze meningen op constructieve wijze gegeven rond de vele grootschalige projecten (participatie).

Deze projecten bedreigen in belangrijke mate onze leefbaarheid in de wijken, waarbij de voordelen vaag en weinig concreet zijn.

Na de wethouder Mobiliteit van Rotterdam vindt ook de Provinciale Staten het blijkbaar niet nodig haar potentiële kiezers met respect te behandelen en duidelijk hun standpunten te publiceren. Slechts 3 partijen in de Gedeputeerde staten hebben wel gereageerd: CDA, D’66 en Forum voor Democratie. Deze drie hebben in ieder geval aangegeven voor een tunnel en tegen een brug te zijn.

Voor de overige 12 politieke partijen blijft het onduidelijk welke standpunten ingenomen  worden. De programma’s geven niet altijd de werkelijke meningen. Dit hebben we ook ervaren bij de programma’s van de gemeentelijke politieke partijen.

Al deze politieke partijen en ook in het coalitieakkoord werd een voorkeur voor een tunnel uitgesproken.

Naar de inbreng van de Gedeputeerde bij het Bestuurlijk Overleg MIRT in november 2022 (waar de voorkeur is besproken) blijft het ook gissen. Indien het argument “geld” juist is dan had ook gekozen kunnen worden voor het nalaten van een oeververbinding. Duidelijk is wel dat met een brug hele woonwijken onleefbaar worden.

Hoop dat de potentiële kiezers rekening houden met de opstelling van de Gedeputeerde Staten.

Wij zullen blijven streven naar een betere oplossing met behoud van natuur en een leefbare woonomgeving.

Namens IMpact,

B.J.H. van Rooij


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.