Andere tijden andere dienstverlening, maar…

Het digitale tijdperk verandert de samenleving ingrijpend. Ook Rabobank Rotterdam heeft hiermee te maken. De klant regelt zijn bankzaken tegenwoordig liever via pc, tablet of smartphone en bezoekt de bank steeds minder vaak. Door de voortschrijdende techniek neemt de behoefte aan digitalisering alleen maar verder toe. Rabobank Rotterdam moet hierop inspelen om de klant optimaal te kunnen bedienen. Dat betekent: meer virtueel en minder ‘real life’ contact. Toch wil de bank dichtbij en betrokken blijven.

Een lastig uitvoerbaar voornemen? Rabobank Rotterdam ziet het eerder als een mooie uitdaging en gaat deze graag aan. Vanwege het teruglopende aantal bezoekers moeten diverse filialen dan wel hun deuren sluiten, maar in elk rayon blijft de bank aanwezig met één of meer fullservice kantoren. Daar kan de klant voor alles terecht. Voor het zelf regelen van zijn bankzaken via internet, voor een adviesgesprek, maar ook voor een kop koffie én om mensen te ontmoeten. Een nieuw bedieningsconcept dus waarbij de focus niet langer op het product ligt, maar veel meer op de klant is gericht. Zo wil de bank meer vanuit ontmoeten en minder vanuit traditioneel bankieren in de samenleving staan. Alle fullservice bankkantoren zijn gerestyled en ingericht om optimaal invulling te kunnen geven aan dit nieuwe concept: virtuele dienstverlening, adviseren en ontmoeten.

Rabobank Rotterdam

 

Niet tegenover, maar naast de klant
In de gerestylde interieuren zijn geen balies meer te vinden. In plaats van tegenover de klant wil Rabobank Rotterdam zich naast de klant, als partner opstellen. Iedere bezoeker wordt ontvangen door een gastheer of -vrouw. Deze helpt zo nodig bij het gebruik van de online dienstverlening of verwijst door naar een van de adviseurs. Om als bank midden in de samenleving te staan en dichtbij en betrokken te blijven, zullen de medewerkers van Rabobank Rotterdam meer naar buiten treden en naar de klanten toe komen. Zo bezoeken en helpen seniorenadviseurs ouderen die niets met internetbankieren hebben of te ver van een pinautomaat af wonen. Voor senioren die wel met internet of smartphone willen leren omgaan, organiseert de bank cursussen en trainingen. En natuurlijk blijft de bank vanuit het coöperatieve gedachtegoed betrokken bij lokale projecten op het gebied van onderwijs, zorg, sport en duurzaamheid. Samen de stad sterker maken en invulling blijven geven aan dat unieke dichtbijgevoel, dat is waar Rabobank Rotterdam voor stond, staat en zal blijven staan, hoe ingrijpend de samenleving ook zal veranderen.

Rabo Bank logoSamen de stad sterker maken.

Rabo Bank Rotterdam