Eind 2022 is een aanbesteding gestart voor het vernieuwen van de Van Brienenoordbrug. Het project zou begin 2024 worden gegund. In de loop van de aanbesteding, waarvoor zich één partij heeft aangemeld, is echter duidelijk geworden dat de huidige aanpak grote risico’s met zich meebrengt en er een prijs aan vastzit die voor het Rijk niet te bekostigen is. Ondanks inspanningen van alle partijen kunnen we dit project helaas niet succesvol aanbesteden in deze vorm. Er is dan ook besloten de huidige aanbesteding voor de Van Brienenoordbrug te stoppen en een nieuwe aanbesteding in een andere vorm voor te bereiden.

Nieuwe aanpak
Rijkswaterstaat werkt een nieuwe aanpak uit voor de vernieuwing van de brug, waarin de risico’s voor de markt acceptabel zijn en bespreekt deze met de markt. Daarna zal het project in een andere vorm, opnieuw aanbesteed worden. Op deze manier wil Rijkswaterstaat zorgen dat bij zowel de Van Brienenoordbrug als bij andere projecten op een toekomstbestendige manier te werk wordt gegaan. In de zomer van 2024 moet er een nieuwe aanpak liggen waarmee zo snel mogelijk de start van een nieuwe aanbesteding kan worden voorbereid.

Veranderende omstandigheden
De kosten in de bouw zijn de afgelopen jaren gestegen en deze stijgen nog steeds. Het uitvoeren van projecten wordt hierdoor duurder. Grote infrastructuurprojecten gaan daarnaast gepaard grote met risico’s. Rijkswaterstaat ziet dat aannemers steeds terughoudender zijn in het nemen van risico’s of dat zij hoge kosten in rekening brengen om deze risico’s af te dekken. Daarnaast maakt de krapte op de huidige arbeidsmarkt dat bedrijven keuzes moeten maken waar zij hun schaarse capaciteit inzetten. Zij schrijven dan bij voorkeur in op projecten met minder hoge risico’s. Daardoor is er minder concurrentie voor grote complexe projecten.

Veilige brug
De aanpak van de brug blijft belangrijk, omdat de brug het einde van zijn levensduur heeft bereikt. Rijkswaterstaat zorgt ervoor dat de brug veilig kan worden gebruikt tot de vernieuwing. Wel neemt de kans op storingen toe. De brug kan bij het bedienen in storing gaan, waardoor weg- en vaarweggebruikers moeten wachten. In het uiterste geval kunnen ook verkeersmaatregelen nodig zijn, zoals het afsluiten van rijstroken en invoeren van snelheidsverlagingen. Er zullen steeds meer herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Ook zullen steeds vaker onderdelen preventief moeten worden vervangen. De brug wordt frequent gemonitord.

Gevolgen brug en omgeving
Dit besluit heeft als gevolg dat het vernieuwen van de brug niet kan plaatsvinden in 2026, 2027 en 2028, maar meerdere jaren opschuift. Een eerste schatting is dat rekening moet worden gehouden met uitstel van naar verwachting vier jaar ten opzichte van de originele planning. Rijkswaterstaat realiseert zich dat dit besluit impact heeft op weg- en vaarweggebruikers en omgeving. Het uitstellen van de vernieuwing van de brug en bijbehorende geplande en ongeplande verkeershinder die dat tot gevolg heeft is voor hen een flinke tegenvaller. We doen er dan ook alles aan de overlast te beperken en belanghebbenden, waaronder weggebruikers en regionale en lokale overheden, op de hoogte te houden van werkzaamheden, hinder en de vorderingen van de vernieuwing van de brug.

Over de Van Brienenoordbrug
De Van Brienenoordbrug is meer dan een halve eeuw oud. In die tijd is de brug steeds intensiever belast, door steeds meer en zwaarder verkeer. De twee boogbruggen, het beweegbare deel aan de oostzijde en het bedieningssysteem zijn aan grondige vernieuwing toe.

(Ingezonden mededeling Rijkswaterstaat)


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.