Tijdens de landelijke week van lezen en schrijven is er deze week extra aandacht voor ‘laaggeletterdheid’. “Van wezenlijk belang”, vindt onderwijswethouder Said Kasmi, die meer wil doen voor kinderen met taalachterstanden in de klas. In Rotterdam hebben veel mensen taalproblemen. Gemiddeld 19 procent van de Rotterdamse bevolking is ‘laaggeletterd’. “Dat zien we ook in de klas. Veel ouders die moeite hebben met lezen en/of schrijven vinden het lastig om hun kinderen een rijke taalomgeving te bieden. Hierdoor starten veel van deze kinderen vanuit een achterstandspositie op de basisschool. Dat moeten we zoveel mogelijk voorkomen. Want ieder kind verdient dezelfde kans op een mooie toekomst”, aldus de wethouder.

Ondersteuning in taalontwikkeling
Eén op de negen ouders van schoolgaande kinderen heeft moeite met lezen en/of schrijven. Deze kinderen lopen sneller een taalachterstand op. Ouders hebben een belangrijke rol in de taalontwikkeling van hun kind, maar zijn zich daar niet altijd van bewust. Ze weten vaak niet hoe ze hun kind kunnen steunen bij de taal- en schoolontwikkeling. Daarom ontwikkelde Rotterdam een nieuwe methode: Thuis in Taal.

Thuis in Taal
Thuis in taal is een wetenschappelijk beproefde methode, ontwikkeld door Hogeschool Rotterdam in samenwerking met Stichting Peuter & Co/De Rotterdamse Peuterschool en Rotterdamse basisscholen. De aanpak ondersteunt scholen om de samenwerking aan te gaan met ouders en om samen de (taal)ontwikkeling van het jonge kind spelenderwijs te stimuleren. Inmiddels wordt op alle Peutergroepen van Peuter & Co en verschillende basisscholen in Rotterdam met deze aanpak gewerkt. Met succes. Uit de praktijk blijkt dat dat de aanpak de samenwerking tussen school en ouders bevordert en de interactie tussen ouders en kinderen vergroot. Belangrijke voorwaarden voor kinderen om taal te ontwikkelen.

Nieuw: Thuis in Taal naar Huis
Om taalachterstanden op jonge leeftijd zoveel mogelijk tegen te gaan, breidt Rotterdam die aanpak nu uit bij gezinnen thuis. Hogeschool Rotterdam heeft een nieuwe een methodiek ontwikkeld, waarbij begeleiders bij gezinnen thuis spel- en taalactiviteiten doen met ouder(s) en hun kind. Deze aanvullende aanpak, is er voor gezinnen die nog nét dat stukje extra ondersteuning nodig hebben om thuis stimulerende interacties aan te gaan.

Over het onderzoek
Martine van der Pluijm, lector Samenwerken aan een Taalrijke Omgeving voor Jonge Kinderen bij Hogeschool Rotterdam, promoveerde in 2020 op onderzoek, waarop het programma Thuis in Taal is ontwikkeld. In een nieuw onderzoek werkt zij in samenwerking met Peutergroepen, scholen in Rotterdam en andere partners zoals Actief Ouderschap, aan de thuisvariant van Thuis in Taal. Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs investeert de gemeente in de doorontwikkeling van deze methodiek, die tevens wordt opgenomen in het Nieuwe Rotterdamse Onderwijsbeleid, dat komend najaar wordt gepresenteerd.

Meer informatie en praktijkverhalen
Kijk op www.onderwijs010.nl

(Ingezonden mededeling gemeente Rotterdam)


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.