Vrijdag 10 september is het de ‘Dag van de Scheiding’. De gemeente Rotterdam grijpt deze dag aan om aandacht te vragen voor complexe scheidingen. Elk jaar krijgen zo’n 400 nieuwe kinderen in Rotterdam te maken met een moeilijke scheiding tussen hun ouders. Deze ouders blijven ruziën en in sommige gevallen is sprake van ernstige conflicten, die soms jarenlang voortduren. Kinderen lopen hierdoor schade op. Dan spreken we over een vorm van kindermishandeling. In het afgelopen jaar leverden diverse samenwerkingspartners van de gemeente input voor een duurzame aanpak van deze complexe scheidingsproblematiek.

De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen die te maken krijgen met een moeilijke scheiding van hun ouders hierover kunnen praten. Bijvoorbeeld met een leraar of een klasgenootje. Daarom biedt zij aan alle basisscholen in Rotterdam dit schooljaar (2021-2022) gratis een luchtige toneelvoorstelling en lespakket over scheiding aan. Door de toneelvoorstelling en het lespakket wordt het gemakkelijker dit moeilijke onderwerp bespreekbaar te maken in de klas. Dit najaar zijn er al 22 voorstellingen geboekt door scholen verspreid in de stad.

Toneelvoorstelling ‘Nu is het echt…’
De toneelvoorstelling ‘Nu is het echt…’ is gebaseerd op het boek ‘Mijn vader woont in het tuinhuis’ van Jacques Vriens (2020) en gaat over een tweeling, Lara en Joerie, die te maken krijgen met nare ruzies rondom de scheiding van hun ouders. Waarom gaan hun ouders scheiden? Moeten ze nu kiezen? Als het uit de hand dreigt te lopen, nemen de kinderen zelf het heft in handen, en hoe!
Lara en Joerie zijn fictieve personages, maar voor veel kinderen is dit de realiteit. Een scheiding is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in het leven van kinderen.

Wethouder Judith Bokhove (Mobiliteit, Jeugd en Taal) maakt zich er hard voor om complexe scheidingen in Rotterdam te voorkomen. ‘Als ouders maar blijven ruziën, schaadt dit hun kinderen en belemmert dit hen in hun ontwikkeling. Daarom werken we samen met partners in de stad aan een aanpak van deze complexe scheidingen. We willen goede hulp voor ouders én kinderen.’

Gezamenlijke visie aanpak complexe scheidingen
Het toneelstuk is één onderdeel in de aanpak van complexe scheidingen. In de afgelopen periode is samen met partners in de stad gewerkt aan een duurzame en effectieve oplossing van complexe scheidingsproblematiek. Met als resultaat dat er nu een ‘Visiedocument Complexe Scheidingen’ ligt, van waaruit de aanpak verder wordt ontwikkeld. Zo wordt er gewerkt aan het vergroten van de kennis bij (jeugd)professionals in de stad over wat werkt in de aanpak van complexe scheidingen. En ook aan een meer laagdrempelige toegang tot hulp voor gezinnen in scheiding, hun netwerk en professionals. Zoals mogelijk het ontwikkelen van een opvoed- en relatiepunt en het aansluiten bij de ontwikkeling van een landelijk digitaal scheidingsloket.

(Ingezonden mededeling Gemeente Rotterdam)


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.