Forse inzet op bouw en verbouw van woningen in het middensegment, veel aandacht voor innovatie en kwaliteit bij nieuwbouw, bestaande woningen verbeteren en verduurzamen en een meldpunt voor ongewenst verhuurgedrag. Dat moet ervoor zorgen dat de woningmarkt in Rotterdam de vraag van bewoners en woningzoekenden beantwoordt. Vandaag keurde het college van B&W de nieuwe concept Rotterdamse Woonvisie, goed.

Het aantal eenpersoonshuishoudens groeit en de prijzen van woningen stijgen. De situatie op de Rotterdamse woningmarkt vraagt om een serieuze aanpak. Wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen): “Wonen gaat verder dan alleen de stenen: het zijn de mensen, onze Rotterdammers, die met elkaar de stad en buurt maken. Iedereen binnen onze stadsgrenzen, maar ook nieuwe bewoners verdienen een fatsoenlijk dak boven hun hoofd; de stad die ze met trots hun thuis kunnen noemen. Samen met partijen in de stad maakt Rotterdam zich hard om dit voor elkaar te krijgen.”

Meer betaalbaar
De vraag naar woningen in alle segmenten hoog. Er moeten vooral meer woningen komen in het middensegment. Niet alleen starters, maar ook doorstromers vanuit sociale huurwoningen zijn op zoek naar een woning in het middensegment. Ook proberen we het aantal sociale woningen stabiel te houden. Daarom stimuleert Rotterdam het snel bouwen van betaalbare woningen, door bijvoorbeeld flexibel om te gaan met regelgeving. En daagt partijen in de stad uit om met innovatieve voorstellen te komen om bestaande woonruimte beter te benutten, zoals bijvoorbeeld optoppen (gebouw verhogen met één of meerdere bouwlagen).

Toekomstbestendige wijken
Een deel van de Rotterdamse woningen heeft achterstallig onderhoud, slechte isolatie en funderingsproblemen. Samen met VvE’s en huiseigenaren wil Rotterdam deze bestaande woningen aanpakken, verduurzamen en toekomstbestendig maken. “Verduurzamen is in deze tijd geen kwestie van luxe, maar broodnodig. Het is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor de portemonnee en het wooncomfort verbetert aanzienlijk”, aldus wethouder Zeegers. Rotterdam wil dit samen met andere partijen innovatief en gebiedsgericht aanpakken. Door VvE’s te stimuleren om bouwkundige achterstanden aan te pakken en om te verduurzamen. Waar mogelijk ondersteunt de gemeente eigenaar-bewoners.

Eerlijke woningmarkt
Rotterdam wil voldoende woningen in het sociale segment en die woningen ook eerlijk verdelen. En vindt het belangrijk dat mensen in een kwetsbare situatie goed worden opgevangen. De stad maakt zich hard voor een huurmarkt die toegankelijk, inclusief en eerlijk blijft. Zo is onder andere het woonplatform ‘Eerlijk te huur’ gestart waarbij kandidaten anoniem kunnen reageren op een huurwoning.

Rotterdamse Bouwwet
Een nieuwe Rotterdamse Bouwwet, waarbij gekeken wordt naar flexibiliteit in regelgeving, moet ervoor zorgen dat er sneller betaalbare woningen komen. Zonder de kwaliteit en de omgeving uit het oog te verliezen. Het bouwen van tienduizenden woningen in een nu al drukke stad is een ingewikkelde puzzel. Deze puzzel wil Rotterdam samen leggen met inwoners en partners in de stad. Zodat er mooiere wijken komen, met nieuwe woonconcepten en een betere buitenruimte.

De belangrijkste maatregelen op een rij

  • We starten de bouw van 3500-4000 woningen per jaar door nieuwbouw en tijdelijke woningen. We dagen de stad uit om in de bestaande voorraad meer woonruimte te maken door bijvoorbeeld optoppen en woningdelen.
  • We sturen bij nieuwbouw tot 2026 op 55% betaalbare woningen (20% sociaal en 35% middensegment). Vanaf 2026 sturen we op 65% betaalbare woningen. En we zien erop toe dat deze woningen ook worden bewoond door mensen met een bijbehorend inkomen.
  • We hebben aandacht voor de snelheid van bouwen van betaalbare woningen: er komt een nieuwe Rotterdamse Bouwwet, waarbij we gaan experimenteren met flexibiliteit in regelgeving om de bouw van betaalbare woningen op gang te houden. Dat zonder de kwaliteit en de omgeving uit het oog te verliezen.
  • We sturen op wijken voor iedereen, gemixte wijken met verschillende type woningen. We voegen in wijken met weinig sociaal en middensegment ook het meer betaalbare segment toe; en in wijken met veel sociale woningen sturen we op voldoende toevoeging van het midden en hoger segment.
  • We bieden kansen voor innovatieve woonzorgconcepten en stimuleren maatregelen die de doorstroming bevorderen en die passen bij de levensfase van inwoners en het inkomen.
  • We richten een meldpunt voor ongewenst verhuurgedrag in en blijven huurders en verhuurders actief informeren over hun rechten, plichten en verantwoordelijkheden.

Een overzicht van alle maatregelen staat in de Rotterdamse Woonvisie, kijk op:  www.rotterdam.nl/woonvisie

Over de Rotterdamse Woonvisie
De Rotterdamse Woonvisie bestaat uit een visie op het gebied van wonen met een doorkijk tot 2040 en concrete maatregelen voor de komende 5 jaar. De visie is met input van allerlei partijen zoals woningcorporaties, huurders, particuliere verhuurders, ontwikkelaars en Rotterdammers tot stand gekomen. Het Woonakkoord, dat begin 2023 is vastgesteld door de gemeenteraad, vormt de basis voor de nieuwe woonvisie.
De komende periode worden partijen uitgenodigd om in te spreken in de raadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte. Het is de verwachting dat de gemeenteraad in maart 2024 een beslissing neemt over de Rotterdamse Woonvisie.

(Ingezonden mededeling gemeente Rotterdam)


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.