Een basisschool in Overschie ging hen voor, maar in augustus was het de beurt aan de Talmaschool in Crooswijk om het, inmiddels succesvol gebleken, concept ‘Russian School of the Arts’ te introduceren. “Het is letterlijk een hele kunst om een kunstschool te integreren in het reguliere basisonderwijs, maar het gaat goed en de ervaring leert dat het ook een positieve uitwerking heeft op de studieresultaten”, vertelt oprichter en directeur Peter van Strien.

Hoe het begon
Het idee voor de ‘Russian School of Arts’ ontstond toen Peter en zijn vrouw in Nederland opzoek gingen naar geschikt onderwijs voor hun kinderen en dit eigenlijk niet vonden. Kunsteducatie, zo zag Peter, was op de Nederlandse basisscholen heel anders dan hij (van oorsprong Spaans) en zijn vrouw (van oorsprong Russisch) gewend waren. “Het wordt hier meer gezien als een verlengde pauze, terwijl in andere landen kunsteducatie als belangrijk onderdeel van het onderwijs wordt gezien.” Volgens Peter is daarom gekozen voor de Russische methode die ambachtelijker is, om creativiteit vraagt en kinderen stimuleert hun talent optimaal te ontwikkelen. “Het betekent wel een hele cultuuromslag. Werden kinderen eerst nog gemotiveerd door optredens, exposities en dergelijke, wij belonen ze daar juist mee. Wij vinden dat je moet werken om iets te bereiken. In de sport wordt dat als iets heel normaals gezien, maar in de kunst is men dat niet gewend.”

De ‘Russian School of the Arts’ begon eind 2004 met naschoolse kunsteducatie. Geen groot succes. “Kinderen nemen na schooltijd tegenwoordig aan zo veel verschillende activiteiten deel, dat vier uur kunstonderwijs per week na schooltijd voor velen een brug te ver is.” Met de mogelijkheid voor scholen om de zogenaamde ‘verlengde leertijd’ in te voeren – de leerlingen krijgen zo meer lessen aangeboden die extra verdieping bieden – besloten Peter en zijn vrouw hierop in te springen en ook binnenschoolse kunsteducatie aan te bieden. “Een school in Overschie had interesse, dat werd een succes en zo is het balletje gaan rollen.” De Talmaschool is de tweede school waarop dit concept is ingevoerd.

Peter van Strien benadrukt dat het niet hun doel is om zoveel mogelijk kunstenaars op te leiden, maar om het talent dat ieder kind heeft, te ontdekken en verder te ontplooien. Dat is volgens hem ook in het belang van de toekomst van het kind. “Door bezig te zijn met kunst, wordt hun creatieve brein ontwikkelt. En creativiteit is iets waar de toekomst om vraagt.” Hij vindt het dan ook heel fijn dat er steeds meer vraag van scholen is naar de ‘Russian School of the Arts’. “De basis voor de toekomst wordt toch op school gelegd en ik ben blij dat wij hierop een goede aanvulling kunnen zijn.” De disciplines: muziek, tekenen, theater, zang en ballet.

russian-school02

Balletles Russian School of the Arts afgelopen donderdagmiddag in de Talmaschool.

 

Positieve effecten
De ‘Russian School of the Arts’ richt zich op optimale talentontwikkeling bij kinderen. Dat gebeurt onder andere door de drie niveaus die worden gehanteerd. Zo is er de kunstklas, de plusklas en de topklas. De kunstklas is voor iedereen en is een uitgebreide kunstopleiding van vier uur per week. De plusklas is voor kinderen die uitbreiding en verdieping willen. De topklas is bedoeld voor de meest getalenteerde kinderen uit de plusklas die de grenzen van hun kunstzinnige mogelijkheden verder willen en kunnen verkennen. Zie voor een uitgebreide beschrijving van de profielen: www.russianschool.nl.

Door de drie niveaus ziet Peter dat er bij de leerlingen ook een mentaliteitsverandering optreedt. “Je moet laten zien dat je hard werkt en écht wil, voordat je van de kunstklas naar de plusklas mag. Als je dan uiteindelijk wordt gevraagd, geeft dat een extra goed gevoel.” Op het moment dat Peter dit vertelt, schiet een enthousiast jongetje van een jaar of acht hem aan: “Peter, weet je al wanneer ik naar de plusklas mag?” Peter begint te stralen, kijkt mij aan en zegt: “Hij heeft heel erg zijn best gedaan en ik ben aan het kijken of hij door kan stromen naar de plusklas. Het enthousiasme dat van dat jongetje afstraalt en de wil om iets te bereiken, daar doen we het allemaal voor.”

Joëlle Stapelkamp


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.